2. Voicemail

Eerste inrichting

Als u de eerste keer in het voicemail menu komt dient u een persoonlijk wachtwoord in te stellen
Voor meer informatie zie Voicemail brochure.
 


1.  Kies *793op uw handset of houdt de toets ,in gedrukt tot u het  voicemail menu hoort. U dient nu uw voicemail pincode in te geven.

2.  Kies voor het inrichten optie „0 Mailbox opties“

3.  Kies nu:

„1“, om de begroeting bij geen antwoord op te nemen.

„2“, om de begroeting bij bezet op te nemen.

„3“, om uw naam op te nemen

„4“, om de tijdelijke begroeting op te nemen.

Spreek uw begroeting in en druk op „#“, om de opname te beëindigen.


Alle opties worden via een gesproken tekst toegelicht.

Gebuik van de Voicemail

1.   Kies  *793 op het toestel.

2.   gebruik de toets.
 

3.  Door het nummer welke u in het serviceportal aan de gebruiker heeft toegewezen.