1.7. Conferentie

U kan met de Handset een 3 weg conferentie voeren.

  • Kies het nummer van de eerste deelnemer.
  • Druk op null.
  • Kies nu het nummer van de tweede deelnemer en wacht totdat u deze aan de lijn heeft.
  • Druk op null.
  • Om de conferentie te beëindigen, druk op null of null.

Via het serviceportal kan een conferentie met meer dan 3 deelnemers ingericht worden, zie hiervoor het handboek serviceportal.