6. Conferentie (Driegesprek)

- Bel deelnemer 1 op. (Nummer intoetsen en druk op de „Oproeptoets of als alternatief de toets „Kiezen"

- Zodra deelnemer 1 heeft aangenomen, drukt u op de toets „Wacht".

Het actieve gesprek word in de wacht gezet en Deelnemer 1 hoort de wachtmuziek van de centrale. (Als dit is ingesteld)

- Bel deelnemer 2 op en wacht tot deze aan de lijn is (Nummer intoetsen en druk op de „Oproeptoets of als alternatief de toets „Kiezen")

- Druk nu op de softtoets „Meer“ en aansluitend „Samenvoegen"

Een conferentie met meer dan 3 deelnemers is gemakkelijk in te richten via het Serviceportaal:

kijk hiervoor in het handboek Serviceportaal onder het hoofdstuk Bestemmingen > Conferentieruimte.