Gegevensbescherming

Inleiding

Gegevensbescherming is belangrijk voor NFON AG. Ter bescherming van uw persoonlijke gegevens, die eventueel bij een bezoek aan onze webpagina's worden verzameld of door u aan ons worden doorgegeven, handelen wij in overeenstemming met de van toepassing zijnde bepalingen omtrent gegevensbescherming.

Voor het beheer van deze website is

NFON AG
Machtlfinger Str. 7
81379 München, 
verantwoordelijk.

De NFON AG is haar verplichting om een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen dienovereenkomstig nagekomen. Deze is op de volgende manier te bereiken:

Claudia Standke
datenschutz@nfon.com

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die uw persoon betreffen of die daarop terug te voeren zijn (persoonlijk herleidbaar). Daaronder vallen gegevens zoals uw naam, adres, postadres of telefoonnummer. Gegevens die niet aan uw identiteit kunnen worden gekoppeld, vallen er niet onder.

Voor de verwerking van persoonsgegevens geldt altijd een verbod mits er toestemming voor is. Dit betekent dat NFON AG alleen persoonsgegevens mag verwerken als dit expliciet is toegestaan ​​door de wet.

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de technische realisatie van deze website, voor analyse van het gebruik ervan of om door te geven aan sociale media. Elk ander gebruik zal voorafgaand aan de verwerking aan u worden medegedeeld of u moet hiermee instemmen. De verwerking is daarom gebaseerd op de volgende rechtsgrondslagen: Artikel 6, paragraaf 1 a) en f) van de AVG.

Op basis van artikel 6 paragraaf 1f worden verder uw persoonsgegevens ook gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven. De verzending vindt alleen zonder toestemming plaats voor zover dit het voorbereiden van een overeenkomst of de wettelijk toegestane direct-marketing dient. Hiertoe wordt er in het kader van belangenafweging van uitgegaan dat u op elk moment geïnformeerd wilt worden over nieuwtjes m.b.t. bestaande of nieuwe producten, bijvoorbeeld veranderingen aan apparatuur, en uw rechten en vrijheden daardoor niet worden beïnvloed. 

Daarnaast worden persoonsgegevens om technische redenen verwerkt door het gebruik van http-protocollen of door het gebruik van cookies. 

Door het gebruik van http-protocollen worden er door de server de volgende gegevens verzameld:

 Datum

Bewaartijd

Browsertype/-versie

14 maanden

Gebruikt besturingssysteem

14 maanden

Referrer-URL

14 maanden

IP-adres

12 maanden

Tijdstip van verzoek

14 maanden

Nieuwsbrief: Op basis van artikel 6 paragraaf 1 f) van de AVG worden uw persoonlijke gegevens ook gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven. De verzending vindt alleen zonder toestemming plaats voor zover dit de wettelijk toegestane direct-marketing dient. Hiertoe wordt er in het kader van belangenafweging van uitgegaan dat u op elk moment geïnformeerd wilt worden over nieuwtjes m.b.t. bestaande of nieuwe producten, bijvoorbeeld veranderingen aan apparatuur, en uw rechten en vrijheden daardoor niet worden beïnvloed. Voor zover het wettelijk noodzakelijk is, wordt uw toestemming voor de verzending van nieuwsbrieven gevraagd. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 paragraaf 1 a) van de AVG. De persoonlijke gegevens worden verwerkt totdat u deze, op welk moment dan ook, herroept. 

Leader-registratie: Gebaseerd op artikel 6 paragraaf 1 b) van de AVG worden uw gegevens als lead-gegevens geregistreerd en verwerkt. Het doel voor de gegevensverwerking is de voorbereiding van de overeenkomst. Hiervoor worden uitsluitend de door u vermelde gegevens in het leader-registratieformulier gebruikt. De gegevens worden opgeslagen gedurende de periode van de voorbereiding van de overeenkomst. Met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen worden deze onmiddellijk verwijderd als er geen overeenkomst wordt gesloten. Als er een overeenkomst wordt gesloten, worden de gegevens met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen voor de duur van de overeenkomst opgeslagen.

Elke verdere verwerking van persoonsgegevens wordt u voordat ze worden verwerkt, getoond of is vanzelfsprekend omdat u deze zelf invoert. De bewaartermijnen worden op basis van processen en doeleinden bepaald en aangehouden in overeenstemming met alle wettelijke verplichtingen.

In de alinea over "Cookies" wordt u expliciet verteld welke persoonlijke of herleidbare gegevens worden verwerkt bij het gebruik van cookies en hoe lang de geplaatste cookies worden bewaard.

Uw verwerkte gegevens worden daarvoor aan de volgende ontvangers doorgegeven:

 Categorie

Doel

Overdracht naar een ander land

Digitaal agentschap

Beheer van de website

nee

Aanbieder van analysetools

Gebruiksanalyse

ja, de VS

Reclame-agentschap

Ontwikkeling, vormgeving en marketing

nee

CRM-tool

Marketing, nieuwsbrief

nee

Sociale media

Marketing

ja, de VS

Als uw persoonlijke gegevens aan andere dan de vermelde ontvangers worden doorgegeven, wordt u daarover vóór de verwerking geïnformeerd en moet u hiervoor toestemming geven. Als de gegevens worden doorgegeven aan een ander land waar een lager niveau van gegevensbescherming aanwezig is, kan de gegevensverwerking in verband met de nationale wetgeving niet worden gegarandeerd.

Voor zover een overdracht naar een ander land plaatsvindt, worden uw persoonlijke gegevens volgens artikel 44 van de AVG beschermd door contractuele overeenkomsten met de ontvanger. Om een kopie van de afgesloten contractuele overeenkomsten te ontvangen, kunt u contact opnemen met het hieronder vermelde contactadres.

Rechten van betrokken personen

U als betrokken persoon van wie de gegevens worden verwerkt, hebt altijd de volgende rechten:

  • Recht op informatie
  • Recht op correctie
  • Recht op verwijdering
  • Recht op beperking van de gegevensverwerking
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens
  • Recht op herroeping, met name in geval van verwerking op grond van artikel 6, paragraaf 1a en f van de AVG.
  • Recht van bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit

Als u van een van deze rechten gebruik wilt maken, neem dan schriftelijk contact met ons op via het vermelde contactadres. Als u gebruik wilt maken van uw recht op herroeping, blijft de tot dat moment uitgevoerde gegevensverwerking onaangetast.

Cookies

Op onze webpagina's worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein gegevensbestand dat op uw harde schijf kan worden geplaatst. Dit gegevensbestand wordt door de webserver, waarmee u via uw webbrowser (bijv. Internet Explorer, Google Chrome of Mozilla Firefox) een verbinding hebt gemaakt, gegenereerd en vervolgens naar u verzonden.
In de volgende tabel krijgt u alle relevante informatie over de cookies die door ons worden gebruikt:

 Cookie

Functie

Bewaartijd

 dc

Demografische en interesse-gegevens, reclame en remarketing-functies

3 maanden

 ga

Dient om gebruikers te onderscheiden

2 jaar

 gaid

Dient om gebruikers te onderscheiden

24 uur

 _dc_gtm_uapropertyid

Deze cookie wordt geassocieerd met websites die de Google tag-manager gebruiken om andere scripts en code in een pagina te laden. Waar dit wordt gebruikt, kan het als absoluut noodzakelijk worden gezien, omdat anders andere scripts mogelijk niet correct werken. Aan het einde van de naam staat een uniek nummer dat verwijst naar het bijbehorende Google Analytics-account.

1 minuut

gaaudiences

Demografische en interesse-gegevens, reclame en remarketing-functies

3 maanden

‌fr

Wordt door Facebook gebruikt om een reeks van reclameproducten te tonen, bijvoorbeeld real-time aanbiedingen van andere adverteerders.

3 maanden

‌MUID

Bing Ads (voorheen Microsoft adCenter en MSN adCenter) is een dienst die Pay-per-Click reclame zowel op Bing als op Yahoo! zoekmachines aanbiedt Suchmaschinen anbietet

1 jaar

‌MUIDB

Bing Ads (voorheen Microsoft adCenter en MSN adCenter) is een dienst die Pay-per-Click reclame zowel op Bing als op Yahoo! zoekmachines aanbiedt Suchmaschinen anbietet

1 jaar

__qca

AdServer, inkoopplatform, Data Management-platform van de aanbieder Adform.

1 jaar

‌cid

AdServer, inkoopplatform, Data Management-platform van de aanbieder Adform.

2 maanden

‌uid

AdServer, inkoopplatform, Data Management-platform van de aanbieder Adform.

2 maanden

‌IDE

Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van gebruikers op de webpagina na de advertentie of het klikken op een van de advertenties van de aanbieder te registreren en te melden, met als doel de effectiviteit van een advertentie te meten en de gebruiker doelgerichte reclame te tonen.

3 maanden

‌mc

Quantcast AI-gestuurde targeting-oplossing

1 jaar

Klik hier om tracking-scripts en niet-essentiële cookies uit te schakelen.


De tabel van de weergegeven cookies is een overzicht van alle door de NFON AG gebruikte cookies die worden gebruikt op alle internetsites van de groep. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat al deze cookies worden gebruikt door de webpagina die u momenteel bezoekt.

De meeste browsers zijn momenteel zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U hebt echter de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd of hun geschiedenis wordt gewist. Het uitschakelen van cookies betekent echter dat sommige gedeeltes van de homepage mogelijk niet goed functioneren. Bovendien kunt u cookies ook op elk moment handmatig verwijderen.

Plug-ins - sociale media

Gebruik van link-buttons van sociale netwerken op de homepage
Onze homepage bevat link-buttons naar het internet-aanbod van Facebook, Twitter, Google+ en XING (hierna "sociale netwerken" of "aanbieder" genoemd).

De link-button naar het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, herkent u aan de witte letter "f" op een blauwe achtergrond.

De link-button naar de microblogdienst van Twitter, die wordt aangeboden door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, herkent u aan de witte vogel op een blauwe achtergrond.

De link-button naar het sociale netwerk Google+, dat wordt aangeboden en beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, herkent u aan de witte letter "g" en een plusteken, beide op een rode achtergrond.

De link-button naar het sociale carrière-netwerk XING, dat wordt aangeboden en beheerd door XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, herkent u aan de licht- en donkergroen gestileerde letter "X".

De link-button naar het sociale medium Youtube, dat wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA ("YouTube"), herkent u aan het rood-witte symbool.

Wanneer u op een van deze buttons klikt, komt u terecht op onze desbetreffende pagina in het gekozen sociale netwerk. Bent u tegelijk ingelogd op uw account bij het door u gekozen sociale netwerk, dan kan het uw bezoek aan onze pagina daar koppelen aan uw gebruikersaccount. Afhankelijk van het geselecteerde sociale netwerk hebt u bijvoorbeeld de mogelijkheid om onze activiteiten daar te volgen en daardoor actuele informatie van ons te krijgen of deze met andere leden van het sociale netwerk te delen.
Meer informatie over het gebruik van sociale netwerken vindt u voor:

Facebook op http://www.facebook.com/legal/terms
Twitter op https://support.twitter.com/ en https://twitter.com/tos
Google+ op http://www.google.com/intl/de/policies/terms/
XING op https://www.xing.com/help/
Youtube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Als u niet wilt dat deze aanbieders uw bezoek aan onze webpagina's kunnen koppelen aan uw bijbehorende gebruikersaccount, log dan eerst uit bij deze aanbieders.

Webanalyse

Wij willen u op deze plek informeren over de door NFON AG gebruikte webanalyse-tools. Wij gebruiken hetzij Google Analytics hetzij Piwik.

Google Analytics en Google Optimize

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-dienst van Google Inc. ("Google"), en Google Adwords. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. In het geval van activering van IP-anonimisering op deze website zal uw IP-adres echter door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere staten binnen het verdrag over de Europese Economische Ruimte eerst worden ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door dit in te stellen in uw browser; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet de volledige functionaliteit van deze website kunt benutten. U kunt bovendien voorkomen dat de door de cookie gegenereerde informatie met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) door Google wordt geregistreerd en verwerkt door de onder de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren.

De analytische gegevens worden ook gebruikt om onze website te optimaliseren met Google Optimize. 

Aanvullende informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op www.google.com/analytics/terms/de.html of op www.google.de/intl/de/policies/. Wij wijzen u erop dat op deze website de anonimiseringsfunctie van Google Analytics wordt gebruikt om een anonieme verwerking van IP-adressen te garanderen.