Disclaimer

Disclaimer

 

Over NFON
nfon
info(at)nfon.nl
www.nfon.nl

In Nederland handelt Zetacom BV onder de naam NFON en beheert Zetacom BV het domein nfon.nl.

Zetacom BV
Bleiswijkseweg 37
2712 PB Zoetermeer
Nederland

T: +31 (0)888 938 2222
F: +31 (0)88 938 2209

info@zetacom.nl
www.zetacom.nl

KvK: 39064296

DISCLAIMER
Zetacom BV (Kamer van Koophandel: 39064296), hierna te noemen Zetacom, publiceert op nfon.nl ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Zetacom behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op nfon.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Zetacom.

Beperkte aansprakelijkheid
Zetacom spant zich in om de inhoud van nfon.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op nfon.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Zetacom.

In het bijzonder zijn alle prijzen op nfon.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op nfon.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Zetacom nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Zetacom en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Zetacom, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.