Tijdgestuurde oproepomleiding

Tijdgestuurde omroepomleiding heeft tot doel inkomende oproepen afhankelijk van de dag en het tijdstip naar een op dat moment gewenste locatie, afdeling of medewerker door te schakelen. Tijdgestuurde oproepomleiding is een wezenlijk bestanddeel van veel professionele telefooncentrales en wordt ook gebruikt in zogeheten virtuele telefooncentrales binnen de VoIP-telefonie. Hierbij wordt de telefooncentrale zo bediend dat afhankelijk van het tijdstip van de oproep andere routinebeslissingen worden genomen.

De programmering van de telefooncentrale moet voor dit doel door de onderneming zelf met eenvoudige hulpmiddelen kunnen worden uitgevoerd en moet naast statische omleidingen ook dynamische en tijdgestuurde omleidingen mogelijk maken. Tijdgestuurde oproepomleiding van NFON verbetert de bereikbaarheid van de onderneming en leidt bij de beller tot een hogere tevredenheid, omdat hij steeds tijdig correct wordt doorgeschakeld.