IP-telefoon

IP-telefonie is een van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van communicatietechnologie. IP betekent Internet Protocol. Dit is de aanduiding voor de internationale standaard voor gegevensoverdracht via internet. Alternatieve benamingen voor deze technologie zijn internettelefonie en VoIP (Voice over IP). Om van deze service gebruik te kunnen maken, is een IP-telefoon nodig. Dit is een speciale telefoon die telefoneren via internet mogelijk maakt. Dit apparaat wordt ook wel aangeduid met de alternatieve benaming SIP-telefoon (Session Initiation Protocol).

Met een VoIP-centrale is veel meer mogelijk dan alleen maar telefoneren. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk faxen te verzenden met T.38 (Fax over IP) en kunnen probleemloos mobiele apparaten worden aangesloten.

Internettelefonie: de hardware

Voor telefoneren via internet is bijbehorende hardware nodig. Hiervoor bestaan vier verschillende alternatieven. Als eerste kan een gewone computer worden gebruikt. Deze moet beschikken over een microfoon en een luidspreker of hoofdtelefoon om de andere gespreksdeelnemer te kunnen horen en om de eigen spraak te kunnen opnemen en overdragen. Daarnaast is speciale software benodigd die op de pc moet worden geïnstalleerd.

Ten tweede kan gebruik worden gemaakt van een speciaal VoIP-eindapparaat, een IP-telefoon of een SIP-telefoon. Deze apparaten lijken op een gewone telefoon, maar maken gebruik van een techniek die gegevensoverdracht via internet mogelijk maakt.

Ten derde kan vrij eenvoudig de traditionele telefoon worden gebruikt. Deze moet dan echter wel worden aangesloten met een speciale adapter die de analoge telefoongegevens omzet naar digitale signalen.

Als vierde en laatste mogelijkheid kan een mobiele telefoon via een FMC-client worden aangesloten om vervolgens via de telefooncentrale te telefoneren. Deze drie alternatieven bieden het voordeel dat ze precies zo kunnen worden bediend als een traditionele telefoon. Bovendien zijn gebruikers ook bereikbaar wanneer de computer uitgeschakeld is.

De verbinding wordt gemaakt volgens het Session Initiation Protocol. Hiervoor moet de SIP-telefoon verbinding maken met een server. Deze registreert bij de aanmelding het telefoonnummer. Als een oproep moet worden geplaatst, wordt deze vervolgens doorgeschakeld naar de betreffende server. Als het betreffende apparaat is aangemeld, schakelt de server de aanvraag door en hoort de beller de telefoon overgaan. Als de ontvanger de oproep beantwoordt, wordt verbinding gemaakt. Voor oproepen naar klanten van dezelfde aanbieder van VoIP-diensten worden meestal geen kosten in rekening gebracht. Veel aanbieders brengen ook geen kosten in rekening voor oproepen naar klanten van andere VoIP-aanbieders. Via speciale gateways is het ook mogelijk oproepen te plaatsen naar het traditionele telefoonnetwerk. Voor deze dienst worden echter altijd kosten in rekening gebracht.

SIP-telefoons hebben geen traditionele telefoonaansluiting meer nodig. Ze kunnen eenvoudig worden aangesloten via de bestaande internetinfrastructuur. Sommige telefooncentrales maken verbinding met internet via WLAN, andere centrales maken gebruik van ethernet. Deze mogelijkheid heeft als nadeel dat er een kabel voor nodig is. Daar het apparaat via Power over Ethernet van stroom kan worden voorzien, is een aparte voeding echter overbodig. Het nummer dat via de SIP-telefoon bereikbaar is, is niet afhankelijk van de leiding, maar van de gegevens die bij de aanmelding worden overgedragen. Gebruikers kunnen zich daarom overal ter wereld aanmelden en zijn altijd via hetzelfde telefoonnummer bereikbaar.