Interactive Voice Response (IVR)

Interactive Voice Response, afgekort tot IVR, duidt een techniek aan waarmee het mogelijk is met een automatisch spraakmenu wensen van een beller te registreren en de oproep naar de juiste aansluiting en verantwoordelijke medewerker door te schakelen.

Deze in de telefooncentrale geïntegreerde functie maakt het handmatig aannemen en doorschakelen van oproepen door telefonisten overbodig en draagt bij aan verhoogde efficiëntie binnen de onderneming.

Via een interactief dialoogvenster met bedrijfsgedefinieerde spraakberichten kan de beller het volgende gewenste dialoogpunt bereiken door op een toets te drukken. Aan het eind van de Interactive Voice Response volgt meestal doorschakeling naar de aansluiting van de betreffende verantwoordelijke medewerker.

Functies

  • Meerdere nummers: mogelijkheid om verschillende inkomende nummers per IVR te hebben
  •  Onbeperkt aantal stemgestuurde dialogen per systeem Persoonlijke mededelingen • Single-digit IVR: tot 13 opties per dialoog-niveau (0...9, *, # en time-out)
  • Elk systeem-doel beschikbaar per selectie (groepen, wachtrijen, IVR, aansluitingen, etc.) 
  • Multi-digit IVR’s om een doel te selecteren door meercijferige getallen in te voeren (bijv. “123”) 
  • Bedrijfsadresboek: optie dat bij het invoeren van een nummer in de multi-digit voice response dit nummer wordt gezien als rechtstreeks bellen naar de aansluiting en de beller wordt verbonden volgens de geselecteerde aansluiting