Fixed Mobile Convergence (FMC)

De structuur van aanwezige telecommunicatienetwerken is gericht op een duidelijke scheiding tussen vaste lijnen en het mobiele netwerk. Daarbij beschikken de beide topologieën over eenduidige standaarden en vastgelegde interfaces en overdrachtspunten. In de toekomst zullen de door het Europees Normalisatie-instituut voor de Telecommunicatie (ETSI) ontwikkelde basisregels met betrekking tot gelijkschakeling van beide systemen steeds meer terrein winnen, waarmee de bereikbaarheid onder één nummer, waar u ook bent, gewaarborgd is. Deze Fixed Mobile Convergence (FMC) maakt het dan mogelijk voor de deelnemers om alle beschikbare gegevens van het mobiele en vaste netwerk en de internetstructuur op iedere willekeurige plek te gebruiken met welk eindapparaat ook. FMC omschrijft daarmee het samengroeien (de convergentie) van vaste en mobiele netwerken. Dit moet ertoe leiden dat er meer rekening wordt gehouden met de persoonlijke mobiliteit van de klant en diens flexibiliteit met betrekking tot apparaatkeuze en gebruik van services.

De methodiek voor het omzetten van FMC-aansluiting wordt volledig door telecommunicatiebedrijven uitgewerkt. Het aanvankelijk grote aantal verschillende technologieën moet via een normeringsproces worden vereenvoudigd en samengevat tot enkele eenduidige standaarden. Maatgevend is hierbij de convergentie van de WiFi-modus en het mobiele netwerk, dat ertoe moet leiden dat een mobiel toestel snel de beschikking heeft over alle beschikbare netdiensten en deze parallel kan gebruiken. Apparaten kunnen in de toekomst zelf bepalen welke netwerktopologie het meest geschikt is voor de te gebruiken dienst en hier dan pas verbinding mee maken (Least Cost Routing/LCR). Gesprekken met de FMC-client worden in principe gevoerd via de voordeligste beschikbare verbinding.

Als men met de mobiele telefoon (FMC) een gesprek via het GSM-netwerk voert, en tijdens dit gesprek in een omgeving komt waarin een WLAN-netwerk beschikbaar is dat al als toegangspunt op de telefoon is ingesteld, wordt door de FMC-client de verbinding automatisch omgezet van GSM naar WLAN (Seamless Handover). Andersom werkt dit precies hetzelfde. Als men tijdens een gesprek met een mobiele telefoon de WLAN-omgeving verlaat, wordt de verbinding automatisch overgezet van het WLAN-netwerk naar het GSM-netwerk. Op de mobiele telefoon wordt deze handover met een akoestisch signaal aangeduid en mogelijk wordt de verbinding kort onderbroken. Meestal merkt de gesprekspartner niets van de handover.

Dankzij de functie 'simwissel' kan de FMC-client met verschillende simkaarten worden gebruikt. Dit is vooral erg handig voor gebruikers die vaak van het ene naar het andere land reizen. Iemand die bijvoorbeeld in Duitsland woont en in Nederland werkt, kan simkaarten voor de beide landen (Duitse aanbieder bijvoorbeeld Vodafone en Nederlandse aanbieder bijvoorbeeld KPN) gebruiken met de FMC-client, waardoor hoge roamingkosten tijdens het pendelen worden bespaard.

Als de bijbehorende simkaart, waarvan het gsm-nummer vooraf bij de telefooncentrale is aangemeld, in de mobiele telefoon wordt geplaatst, hoeft in het configuratiemenu van de FMC-clients alleen nog maar 'simwissel' te worden gekozen. Hierna maakt de FMC-client automatisch verbinding met de telefooncentrale.

Hoewel FMC-oplossingen op basis van WiFi-connectiviteit met name waren afgestemd op consumenten en kleine kantoren, zullen in de toekomst ook bedrijven uit het mkb hun netwerkomgeving aanpassen en profiteren van de voordelen van deze flexibele en resource besparende oplossingen.

De FMC-oplossing van NFON maakt het niet alleen mogelijk kantoornummers via een WLAN-netwerk (WiFi) te gebruiken, maar ook onderweg via een GSM-netwerk, als er geen WLAN beschikbaar is. Hiervoor wordt eenvoudigweg per oproep verbinding gemaakt met de telefooncentrale. Dat brengt meteen meer voordelen met zich mee. Men is niet alleen onderweg ook bereikbaar op het vaste nummer, maar kan met de mobiele telefoon het vaste nummer zelf gebruiken om oproepen te plaatsen. Men communiceert dus nog maar via één telefoonnummer en is op dit nummer ook overal bereikbaar (One-Number-Concept). Om onderweg de oproep naar het vaste netwerk voor de verbinding met de telefooncentrale te besparen, kan de Callback-functie worden gebruikt.

Via deze functie kan door een druk op de knop aan de telefooncentrale worden meegedeeld dat deze moet terugbellen. Hierop belt de centrale terug en wordt verbinding gemaakt met het doelnummer. In het binnenland dient deze functie voor het verlagen van de mobiele kosten voor het bedrijf, bijvoorbeeld als de medewerker een mobiel tarief voor consumenten gebruikt. Bij gebruik van de terugbelfunctie ontstaan uitsluitend kosten aan de zijde van de telefooncentrale. Zo wordt een duidelijke kostendeling verkregen. Ook in het buitenland kan deze functie nuttig zijn. Over het algemeen zijn roamingkosten voor uitgaande oproepen (Outbound) hoger dan roamingkosten voor inkomende oproepen (Inbound). Als dit het geval is, kan men in het buitenland door middel van callback aan de centrale laten weten dat deze moet terugbellen. Zo ontstaan geen hoge Outbound-roamingkosten en wordt geld bespaard.

Bovendien kan worden bespaard op een dure doorschakeling van de telefooncentrale naar de mobiele telefoon: wie 's avonds voor het naar huis gaan een vaste oproepomleiding op de eigen mobiele telefoon activeert, laat alle oproepen naar het vaste nummer op kantoor doorschakelen naar de mobiele telefoon. Hierdoor kunnen hoge kosten voor het doorschakelen ontstaan aan de zijde van de telefooncentrale.

Wie op de mobiele telefoon de FMC-client van NFON gebruikt, bespaart deze kosten, omdat hij eenvoudig doorschakelt naar de FMC-aansluiting en de functie Reverse Callback gebruikt. Met de functie Reverse Callback voorkomt men hoge kosten voor doorschakeling. Bij een inkomende oproep ontvangt men eerst een oproep van de telefooncentrale, waarna rechtstreeks verbinding tussen de mobiele telefoon en de telefooncentrale wordt gemaakt – de telefooncentrale verbindt vervolgens de verbinding met de FMC-client met de oproepende verbinding. De gespreksdeelnemers merken absoluut geen verschil met een andere verbinding. Het kan echter voorkomen dat de gespreksopbouw enige seconden in beslag neemt. Indien binnen het mobiele abonnement onbeperkt bellen naar het vaste netwerk van toepassing is, ontstaan zo geen aanvullende kosten. Voorwaarde voor het gebruik van de functie Reverse Callback zijn een mobiel abonnement met een gegevensbundel en de beschikbaarheid van een gegevensnetwerk (GPRS, UMTS enz.) tijdens een inkomende oproep.