eFax

U eri E-mail poruka faks još uvijek igra važnu ulogu u komunikacijama. Iako je prije bilo neophodno koristiti faks uređaje, danas je već moguće u potpunosti integrirati faks komunikaciju sa vašim računalom. eFax možete skenirati i poslati na fax gateway putem mreže ili kreirati i poslati izravno sa računala. 

Sa NFON sustavom, zaposlenici u jednom uredu mogu imati zasebne faks brojeve. Telefonski sustav i računalo komuniciraju putem mreže i omogućavaju slanje eFax poruka.