Dedicirana linija

Pojam dedicirane linije potiče iz samih početaka telefonije i vremena prespajanja linija i odnosi se na tip linije koja uspostavlja trajnu liniju između dvije lokacije. Dial-up linija je zapravo suprotnost dedicirane linije jer uspostavlja privremenu vezu kroz proces varijabilnog pozivanja. Prve dedicirane linije bile su u obliku kabela koji se provlačio između dva korisnika i bio konstantno dostupan isključivo za njihovu komunikaciju. Kroz daljnji razvoj tehnologije preusmjeravanja dedicirani kabel je zamijenjen virtualnom dediciranom linijom. U ovom slučaju veza se preko mreže uspostavlja stalna, logička povezanost dva krajnja uređaja koja se ponaša kao dedicirana linija. 


Prednost dedicirane linije je u činjenici da je veza konstantno uspostavljena i nema potrebe za procesom pozivanja kako bi se uspostavila. Nadalje, kod čestog korištenja dedicirana linija znatno snižava troškove telefonskih poziva u usporedbi sa dial-up linijama. 

Iako se dedicirana linija prije koristila za glasovnu komunikaciju, sa razvojem podatkovne komunikacije termin se ustalio i unutar okruženja podatkovnih mreža. Ovdje također, dedicirana linija predstavlja trajnu konekciju između korisnika, nema potrebe za dial-up procesom i služi za prijenos podataka. Ovisno o vrsti može biti fizički spojena električna ili optička veza, koja omogućava korištenje bilo kojeg prikladnog standarda, ili veza za koju je određeni protokol za prijenos podataka preduvjet. Dedicirana linija ovog tipa uključuje IP konekciju sa fiksnom IP adresom na primjer. Za razliku od IP veza koje se obično koriste kod privatnih korisnika, korisniku se ne dodjeljuje IP adresa koja se ne mijenja nakon određenog vremenskog perioda već se koristi fiksna IP adresa. Korisnik je na taj način konstantno dostupan preko IP mreže putem IP adrese. U ovom slučaju nužno je koristiti IP protokol za prijenos podataka. Ovakva vrste dedicirane linije se koristi primarno u slučaju da tvrtke upravljaju vlastitim serverima ili servisima koje moraju biti trajno dostupne njihovim klijentima ili zaposlenicima. 
Brzina prijenosa podataka takvih IP linija ovisi o mediju koji se koristi za prijenos podataka i može znatno varirati. Veze mogu biti uspostavljene klasičnim telefonskim bakrenim kabelima i DSL tehnologijom koja omogućavaju propusnost manju od 100 Kbit/s pa sve do 100 Mbit/s i više. Korištenjem koaksijalnih kabela moguće je uspostaviti IP konekciju sa znatno višim razinama prijenosa podataka. Kako se glasovna komunikacija također odvija preko modernih podatkovnih mreža putem VoIP protokola, dedicirana telefonska linija može biti ostvarena na virtualnoj bazi preko proizvoljne podatkovne veze.

Daljnje informacije

Telephone-connection

A telephone connection is a standard part of telecommunications. In the following, we will first take a closer look at the term.

Pročitajte više

Voice over IP: The Art of Switching from PSTN to IP

What is VoIP?

The Voice over Internet Protocol, also called IP telephony, is a method of communication for making calls over a broadband Internet connection as an alternative to regular calls made…

Pročitajte više

SIP

The acronym SIP stands for Session Initiation Protocol and refers to a TCP/IP-based network protocol which can be used to establish and control communication connections of several subscribers. SIP is…

Pročitajte više