CLIP

Korištenje CLIP (Calling Line Identification Presentation) omogućava primatelju poziva prikaz broja pozivatelja. CLIP je originalno bio dostupan samo kod ISDN telefonije, sada je dostupna i u analognoj telefoniji. 

CLIP je dostupan i kod drugih varijanti digitalne telefonije kao na primjer kod VoIP telefonije. Sa digitalnom telefonijom prijenos broja pozivatelja ili ID-a pozivatelja je omogućen preko zasebnog signalnog kanala koji je neovisan o prijenosu glasa. Za razliku od analogne telefonije posebno modulirani audio signali se prenose na telefonski uređaj primatelja u obliku informacija o pozivatelju dok telefon zvonjavom signalizira dolazni poziv. Kako bi ID pozivatelja mogao biti prikazan postupak mora biti podržan od strane telefonskog uređaja koji zaprima poziv.

Preduvjet za korištenje CLIP opcije je da ID korisnika nije skriven od strane pozivatelja. Aku su svi preduvjeti za korištenje ''Calling Line Identification Presentation'' zadovoljeni tada će ID pozivatelja biti prikazan pozivatelju a telefon će zvonjavom signalizirati dolazni poziv. Moguće je prikazati i ime pozivatelja ako je telefonski uređaj primatelja opremljen sa imenikom. 

Zakonske odredbe definiraju sa pozivi namijenjeni prodaji i reklamiranju moraju imati aktivnu CLIP opciju kako bi telefonski uređaji primatelja uvijek mogli prikazati broj pozivatelja.

Daljnje informacije

Voice over IP

What is Voice over IP (VoIP)?
Voice over IP (VoIP) is the most common method for making phone calls over the internet. This is in contrast to traditional telephony, where communication is over the…

Pročitajte više