Višestruke konekcije

Višestruke konekcije predstavljaju sučelje digitalne komunikacijske mreže, kao što je ISDN mreža, koje omogućava višestruke konekcije preko jedne linije. Takve višestruke konekcije se obično koriste za povezivanje velikog internog telefonskog sustava sa javnim telefonskim mrežama. Prikladno ime za pristupne konekcije prema ISDN mreži je ''Primary Rate interface'' poznatije kao PRI ili S2M.

U Njemačkoj PRI koristi takozvanu E1 strukturu, sa 30 individualnih korisničkih kanala i brzinom protoka podataka od 64 kilobita po sekundi. Prometni kanali se obično zovu B-kanali. Kao dodatak, postoje i 64 kbit/s signalni kanal te 64 kbit/s sinkronizacijski kanal. Ukupan protok podataka je tako 2048 kbit/s, sa iskoristivim dijelom od 1920 kbit/s. Ako je telefonski sustav spojen na PRI liniju sa ovim karakteristikama, moguće je obavljati do 30 telefonskih poziva istovremeno.

Kako bi se koristili tako velikim brojem telefonskih uređaja ili drugih uređaja, korisnicima ove vrste konekcije teleoperateri dodjeljuju cijele blokove brojeva.

Telefonski brojevi unutar jednog bloka se nazivaju 'direct inward dealing' ili DID brojevi. Unutar telefonskog sustava ovi brojevi se dodjeljuju svakom terminalnom uređaju i mogu se koristiti za dolazne i odlazne pozive.