Upravljanje pozivima

Svrha upravljanja pozivima je optimizacija upravljanja telefonskim prometom u prodajnim i klijentskim procesima tvrtke ili organizacije. Dolazni i odlazni pozivi se u ovu svrhu razmatraju zasebno. 

Kod upravljanja dolaznim poziva, naglasak se stavlja na zaprimanje i ispravnu obradu poziva. To je obično podržano na tehničkoj razini pomoću klasičnog sustava ''Redova'' (Quene) i SDT govorne tehnologije (speech dialogue technology).

Kod odlaznih poziva, upravljanje pozivima se fokusira na bilježenju i optimizaciji telefonskih poziva prema klijentima, dobavljačima i drugim poslovnim kontaktima.

Na taj način, tehnologija za upravljanje pozivima tvrtke NFON povećava zadovoljstvo klijenata, te učinkovitost i dostupnost internih procesa tvrtke.