Softphones

Softphone, odnosno "softverski telefon" - je naziv za softver koji omogućuje korisnicima da obavljaju telefonske pozove sa njihovih računala. Za to, računalu je potrebna veza na digitalnu ili analognu telefonsku liniju ili na mrežnu. Ovisno o vrsti veze, korisnici će imati ili softphone za uspostavljanje poziva putem konvencionalnog (PSTN) sustava ili za VOIP telefoniju. Veliki broj tele-operatera sada pretvara svoje telefonske mreže da bi se koristili VOIP tehnologijom, mnogi od njih već i nude 'softphone' softver svojim klijentima, kao dodatak klasičnim telefonskim uređajima sa slušalicom. U principu, ovi softverski telefoni mogu se instalirati na bilo koje računalo koje ima pristup internetu, komunicirajući sa poslužiteljem putem SIP protokola ili drugih protokola poput H.323 ili IAX.

Softver omogućava korisniku da obavlja odlazne pozive i zaprima dolazne pozive. Osim softvera, zvučnik i mikrofon ili slušalice su potrebne za komunikaciju. Glavna prednost softverskih telefona je da više nisu potrebni odvojeni fizički telefonski uređaji. Osobno računalo postaje integrirano radno mjesto i komunikacijski centar. Osim toga, softverski telefoni mogu pružiti širok spektar dodatnih funkcija. Postoji mogućnost pozivanja nekoga izravno iz elektroničkog imenika sa vašeg računala, jednostavnim klikom miša. Sa dolaznim pozivima, bitni detalji kontakta pozivatelja i ostale informacije mogu se prikazati na vašem ekranu računala.

Daljnje informacije

Voice over Internet Protocol (VoIP)

Voice over Internet Protocol, koji se naziva i IP telefonija, metoda je komunikacije za upućivanje poziva preko širokopojasne internetske veze kao alternativa uobičajenim pozivima putem analognog…

Pročitajte više