Single Cell DECT

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) standard se odnosi na standard za bežičnu telefoniju unutar objekata i prihvaćen je unutar Europske unije. Pruža mogućnost mobilne telefonije, sa dobrom kvalitetom glasa i sa rasponom od otprilike 50 metara ili više u krugu oko DECT kućišta. Vanjska udaljenost u krugu od 300 metara je teoretski moguća.

U Europi, DECT koristi frekvencijski raspon između 1880-1900 MHz za radio prijenos. Ovaj raspon je drugačiji u odnosu na druge bežične tehnologije poput Wi-Fi i Bluetooth povezivanja. Kao rezultat, ove tehnologije se međusobno ne preklapaju i mogu paralelno raditi. Za prijenos stvarnog audio zapisa, koristi se G.726 kodek, ovisno o glasovnoj vezi, potreban je protok podataka od 32 kbit/s. Većina kućanstava koristi rješenje poznato kao DECT s jednom baznom stanicom. DECT bazna stanica se povezuje na telefonsku mrežu i dopušta do šest DECT bežičnih slušalica da se spoji na baznu stanicu. Za veće tvrtke i objekte u kojima je potrebno podržavati veći broj bežičnih slušalica, DECT rješenje sa jednom bazom više nije dovoljno. U tom slučaju koristi se DECT rješenje ¸koje podržava veći broj bežičnih slušalica.

Više-bazne instalacije podržavaju veći broj baznih stanica i pružaju sveobuhvatnu DECT radio mrežu, sa više ćelija(slušalice koje se nalaze u prostor pokrivenom jednom baznom stanicom). To nam omogućava da, ovisno o broju podržanih stanica i ćelija, upravljamo sa stotinama slušalica unutar prostorija tvrtke. Kako se pojedine ćelije unutar tvrtke preklapaju, veza se automatski prebacuje prilikom prijelaza iz jedne ćelije u drugu, što nam omogućava neometane pozive. To je poznato kao takozvana "bežična predaja". Za one koji razgovaraju na telefon, omogućava neometano kretanje za vrijeme trajanja poziva unutar sustava pokrivenog sa Multi cell DECT tehnologijom.