Nadgledanje pozivnog centra

Nadgledanje pozivnog centra služi nadgledanju dolaznih poziva i servisa pozivnog centra omogućavajući optimizaciju konfiguracije poslovnih procesa. Podaci prikupljeni od strane telefonskog sustava za vrijeme odrađivanja standardnih operacija koriste se u ove svrhe. Isti ti podaci mogu biti korišteni od strane tvrtke NFON pomoću posebnih procedura pristupa navedenim podacima. Podaci se koriste za analizu redova (Quenes) u stvarnom vremenu ili za kreiranje statističkih izvješća. 

Virtualni telefonski sustavi su na primjer prikladni za monitoriranje pozivnih centara jer se njihov softver može sa lakoćom nadograditi sa potrebnim funkcijama. Nadalje, moguće je optimalno integrirati i kućne radne stanice u analizu pozivnog centra. Generalno, nadgledanje pozivnog centra služi lakšoj optimizaciji poslovnih procesa i povećanju učinkovitosti.