IP-Telefonski uredaji

Pojam IP telefon ("IP phone") se odnosi na telefonski uređaj koji omogućava obradu glasovne komunikacije putem internetskog protokola ili intranet mreže. Često spominjemo takozvani VoIP ("Voice-over-IP telephony") ili VoIP telefonske uređaje. IP telefonski uređaj konvertira analogne telefonske signale u digitalne i pakira ih u podatkovne pakete koji se mogu prenositi putem internet protokola (IP). 

IP telefonski uređaji postoje u obliku fizičkih uređaja, ali i kao softverska rješenja. IP telefonski uređaj u obliku aplikacije se instalira na računalo i koristi internetsku vezu za razmjenu glasovnih podataka. Za to vam je potreban mikrofon i slušalice ili zvučnici. S obzirom da je moguće upravljati IP telefonskim uređajima preko bilo koje internet veze, mogu se koristiti na bilo kojoj lokaciji, bilo u kojem obliku i bilo kojoj mreži (mobilnoj i fiksnoj).

Moguće je i pretvoriti klasične analogne u VoIP telefonske uređaje pomoću adekvatnog adaptera. Kako bi korisnik mogao komunicirati preko IP telefona sa ostalim sugovornicima preko analognih ili digitalnih telefonskih mreža, posebni gateway uređaji se instaliraju i koriste za konverziju glasovnog signala u podatkovne pakete i obratno.
Velika prednost VoIP telefonije leži u tome da korisniku zapravo treba samo veza s internetom. To omogućava uštedu na troškovima infrastrukture i mrežnih konekcija.