Internet telefonija

Pojam IP telefonije (IP = Internet Protocol) i Voice over IP (skraćeno: VoIP) se odnosi na telefonske pozive inicirane putem računalne mreže, gdje se podaci prenose sukladno IP standardu. Takav oblik telefonije je poznatiji kao Internet telefonija. Podatke je potrebno pripremiti za prijenos putem interneta kako bi bili u skladu sa pravilima koja nalaže Internet protokol. Putanje za prijenos podataka korištene u tom slučaju su iste one koje se koriste i kod standardnih prijenosa podataka putem interneta. 

Sa NFON internet telefonijom moguće je integrirati UC (Unified Communication) kao i fax rješenja pomoću XCAPI proizvoda.

Internet telefonija: Hardver

Kako bi mogli koristiti internet telefoniju potrebni su vam prikladni uređaji. Četiri različite opcije su vam dostupe ovdje. Prva opcija je korištenje klasičnog računala sa mikrofonom za prijenos glasa i slušalice ili zvučnike kako bi mogli čuti sugovornika. Dodatno ovome dolazi opcija instalacije posebne aplikacije na vaše računalo. Druga opcija je mogućnost korištenja određenih VoIP uređaja kao i IP ili SIP telefonskih uređaja. Oni se od standardnih telefonskih uređaja razlikuju samo po tehnologiji koja omogućava prijenos podataka putem interneta. Kao treću opciju moguće je koristiti klasične telefonske uređaje i spojiti ih na poseban adapter koji radi konverziju analognih telefonskih signala u digitalne. I kao zadnja opcija, nudi vam se mogućnost korištenja telefonskog sustava pomoću FMC klijenta. Prednosti zadnje tri opcije su u načinu funkcioniranja uređaja koje je moguće koristiti na isti način kao što koristite klasične telefonske uređaje. Dodatna pogodnost je ta što je korisnik dostupan čak i kada mu je računalo ugašeno. 

Kako funkcionira VoIP

Prvo, akustični signali se digitaliziraju prilikom prijenosa podataka i dijele na zasebne pakete. Ti podatkovni paketi se označavaju sa takozvanim zaglavljem (Header). Ta zaglavlja sadrže informacije o identitetu pošiljaoca i primatelja ili informacije o statusu poruke. Sada ne red dolazi uspostavljanje konekcije. Za to koristimo SIP (Session Initiation Protocol) adresu. To se radi samo jednom tako da je moguće sa preciznošću identificirati adresu. Aktivacija uređaja rezultira prijavom na server. Server registrira prijavu. Ako se SIP adresa pozove od strane drugog korisnika tada se taj zahtjev prosljeđuje na server na kojem je korisnik registriran. Server prosljeđuje poziv na uređaj i inicira razgovor. SIP adresa nije vezana uz određenu konekciju, kao što je slučaj kod klasičnih telefonskih brojeva, korisnik se spaja putem internet veze pomoću odgovarajučih uređaja i dostupna je s bilo koje lokacije u svijetu. Danas je moguće spajanje internet telefonije sa klasičnom telefonskom mrežom. Za to su potrebni određeni gateway uređaji. To pruža korisnika mogućnost korištenja klasičnih telefona za pozivanje VoIP telefonskih uređaja i obratno. Takozvani ''Media gateways'' mogu se koristiti na primjer za ISDN konekciju ili isto tako i sa analognom telefonskom konekcijom. 

Daljnje informacije

Voice over Internet Protocol (VoIP)

Voice over Internet Protocol, koji se naziva i IP telefonija, metoda je komunikacije za upućivanje poziva preko širokopojasne internetske veze kao alternativa uobičajenim pozivima putem analognog…

Pročitajte više

Softphones

Softphone, odnosno "softverski telefon" - je naziv za softver koji omogućuje korisnicima da obavljaju telefonske pozove sa njihovih računala. Za to, računalu je potrebna veza na digitalnu ili analognu…

Pročitajte više

SRTP

SRTP je kratica za "Secure Real Time Transport Protocol". SRTP se odnosi na proces enkripcije multimedijskih podataka (npr. govora) preko postojećih mreža.

SRTP se koristi u internet telefoniji…

Pročitajte više