Fixed Mobile Convergence (FMC)

FMC kratica predstavlja tehnički izraz za ''Fixed Mobile Convergence'' i opisuje integraciju mobilnog uređaja sa komunikacijom preko fiksne linije objedinjujući ih tako u jedinstveno rješenje. Iako su mreže za mobilne uređaje i uređaje za fiksu telefoniju s tehničkog aspekta donedavno bile potpuno različite, sada vidimo porast u njihovom spajanju. Stoga je danas moguće dosegnuti moderno FMC rješenje preko fiksnog broja kao i fiksni telefon preko mobilnog broja. Korištenje telefonske usluge je u potpunosti neovisno o uređaju. Tvrtke koje koriste FMC su konstantno dostupne i to povećanje učinkovitosti njihovih zaposlenika je imalo utjecaj i na njihovo poslovanje. Troškovi su također smanjeni jer na izbor uvijek imate odabir najpovoljnije opcije za telefoniranje.

Mobilno uređaji poput pametnih telefona ili dlanovnika postaju vrijedne ekstenzije bez obzira na to gdje se nalazite. 
Kada se korisnik vrati u ured sa poslovnog puta, njihov pametni uređaj javlja sustavu da se nalazi unutar njihove lokalne mreže putem WLAN mreže. Bez potrebe za dodatnom interakcijom od strane korisnika pozivi se automatski prebacuju na uredsku liniju kako bi se izbjegli nepotrebni troškovi korištenja mobilne mreže.