Dedicirana linija

Pojam dedicirane linije potiče iz samih početaka telefonije i vremena prespajanja linija i odnosi se na tip linije koja uspostavlja trajnu liniju između dvije lokacije. Dial-up linija je zapravo suprotnost dedicirane linije jer uspostavlja privremenu vezu kroz proces varijabilnog pozivanja. Prve dedicirane linije bile su u obliku kabela koji se provlačio između dva korisnika i bio konstantno dostupan isključivo za njihovu komunikaciju. Kroz daljnji razvoj tehnologije preusmjeravanja dedicirani kabel je zamijenjen virtualnom dediciranom linijom. U ovom slučaju veza se preko mreže uspostavlja stalna, logička povezanost dva krajnja uređaja koja se ponaša kao dedicirana linija. 


Prednost dedicirane linije je u činjenici da je veza konstantno uspostavljena i nema potrebe za procesom pozivanja kako bi se uspostavila. Nadalje, kod čestog korištenja dedicirana linija znatno snižava troškove telefonskih poziva u usporedbi sa dial-up linijama. 

Iako se dedicirana linija prije koristila za glasovnu komunikaciju, sa razvojem podatkovne komunikacije termin se ustalio i unutar okruženja podatkovnih mreža. Ovdje također, dedicirana linija predstavlja trajnu konekciju između korisnika, nema potrebe za dial-up procesom i služi za prijenos podataka. Ovisno o vrsti može biti fizički spojena električna ili optička veza, koja omogućava korištenje bilo kojeg prikladnog standarda, ili veza za koju je određeni protokol za prijenos podataka preduvjet. Dedicirana linija ovog tipa uključuje IP konekciju sa fiksnom IP adresom na primjer. Za razliku od IP veza koje se obično koriste kod privatnih korisnika, korisniku se ne dodjeljuje IP adresa koja se ne mijenja nakon određenog vremenskog perioda već se koristi fiksna IP adresa. Korisnik je na taj način konstantno dostupan preko IP mreže putem IP adrese. U ovom slučaju nužno je koristiti IP protokol za prijenos podataka. Ovakva vrste dedicirane linije se koristi primarno u slučaju da tvrtke upravljaju vlastitim serverima ili servisima koje moraju biti trajno dostupne njihovim klijentima ili zaposlenicima. 
Brzina prijenosa podataka takvih IP linija ovisi o mediju koji se koristi za prijenos podataka i može znatno varirati. Veze mogu biti uspostavljene klasičnim telefonskim bakrenim kabelima i DSL tehnologijom koja omogućavaju propusnost manju od 100 Kbit/s pa sve do 100 Mbit/s i više. Korištenjem koaksijalnih kabela moguće je uspostaviti IP konekciju sa znatno višim razinama prijenosa podataka. Kako se glasovna komunikacija također odvija preko modernih podatkovnih mreža putem VoIP protokola, dedicirana telefonska linija može biti ostvarena na virtualnoj bazi preko proizvoljne podatkovne veze.

Daljnje informacije

Voice over Internet Protocol (VoIP)

Voice over Internet Protocol, koji se naziva i IP telefonija, metoda je komunikacije za upućivanje poziva preko širokopojasne internetske veze kao alternativa uobičajenim pozivima putem analognog…

Pročitajte više