DECT

DECT je zapravo kratica za ''Digital Enhanced Cordless Telecommunications'' i predstavlja standard za bežični prijenos podataka ili telefonskih poziva. 

DECT se često koristi u bežičnoj telefoniji i učvrstio je svoj položaj na tržištu. Bežični telefon sa ovim standardom se obično sastoji od DECT bazne stanice ili jedne ili više bežičnih slušalica. 

DECT bazna stanica je spojena na mrežu preko digitalne ili analogne telefonske linije. Odrađuje radijski dio telefonske konekcije i prijenos glasa na bežičnu slušalicu. Sustav koji koristi ''Digital Enhanced Cordless Telecommunications'' standard omogućava jednoj baznoj stanici upravljanje sa do šest bežičnih slušalica. Raspon frekvencije koristi različite pojasne širine u rasponu od 2 GHz. Bežična slušalica može se koristiti na udaljenosti od 50 metara u zatvorenim prostorima pa sve do 300 metara na otvorenim prostorima postižući brzine prijenosa podataka od 32 kilobita po sekundi. Maksimalna snaga prijenosa bazne stanice je limitirana tako da pokrivenost na većim udaljenostima može biti ostvarena samo pomoću jedinica za pojačavanje signala (booster units).

Kako bi se mogao koristiti, bežična slušalica mora prvo biti prepoznata i odobrena od strane bazne stanice. To se postiže korištenjem posebnog PIN broja definiranog od strane korisnika. DECT standard može pružiti i enkripciju korisničkih podataka kao dodatnu razinu zaštite od neautoriziranog pristupa. Ova opcija se ne koristi tako često i dostupna je kod jako malog broja uređaja. 

Kako bi smanjili smetnje, takozvani ''električni smog'' postoji niz metoda unutar ''Digital Enhanced Cordless Telecommunications'' standarda namijenjenih minimizaciji strujnog zračenja bazne stanice i bežičnog uređaja za stanja mirovanja. Te metode se često nazivaju i ECO DECT.