CTI

CTI je kratica za ''Computer Telephony Integration''. Odnosi se na komunikacijsko rješenje koje u suradnji sa računalnim programom omogućava korištenje telefonskih funkcija u kombinaciji sa informacijama pohranjenim na računalnom sustavu, kao na primjer telefonskim brojevima. 

CTI omogućava kontrolu telefonskog uređaja pomoću računala. To omogućava računalnim programima kao što je e-mail klijent da se spoje na vaš telefonski sustav sa svega jednim klikom miša. Uz dolazne pozive, pripadajuće CTI funkcija može prikazati informacije o pozivatelju pohranjene u vašem CRM sustavu. Te dodatne funkcije poslovnu komunikaciju čine učinkovitijom i osiguravaju bolju razmjenu informacija. 

Za upravljanje CTI integracijom računalu je potreban adekvatan softver kako bi mogao kontrolirati telefonski uređaj i komunicirati sa njim. Mnogi proizvođači PBX sustava nude takva rješenja za njihove uređaje. Za jednostavnu povezanosti CRM ili pozadinskog sustava CTI programi obično koriste softverske module koji mogu komunicirati sa popularnim CRM sustavima kao i pozadinskim sustavima preko standardnog sučelja.

Za komunikaciju između telefonskog sustava i računalnog programa postoje standardni protokoli kao što je CSTA (Computer Supported Telecommunications Applications). Ovaj protokol definira tip i format prenošenih podataka bez definiranja transportnog sloja, omogućavajući tako različitim proizvođačima implementaciju njihovih CTI rješenja.