A2DP

Tehnički termin "Advanced Audio Distribution Profile", skraćeno A2DP, označava standard za prijenos podataka putem Bluetooth veze namijenjen bežičnom prijenosu visoko kvalitetnih zvučnih signala. A2DP omogućava prijenos zvučnih signala između uređaja različitih proizvođača koji podržavaju ovaj standard.


Generalno rečeno, ''Low Complexity Subband Code'' - poznat kao i SBC Codec - se koristi za prijenos stereo zvučnih signala. On radi kompresiju zvučnih signala i uvijek ih isporučuje sa određenim gubitkom, iako visoka razina prijenosa podataka u iznosu od 345 kilobita po sekundi i usavršeni algoritam za prijenos podataka čine taj gubitak kvalitete gotovo neprimjetnim. ''Advanced Audio Distribution'' profil se koristi između izvora i primaoca. Zvučni signali koji dolaze od izvora (npr. pametni telefon ili mp3 uređaj) putem Bluetooth veze dekodiraju se od strane A2DP primaoca (npr. zvučnik koji podržava Bluetooth konekciju) i nakon dekodiranja ponovo pretvaraju u zvučni signal. ''Advanced Audio Distribution'' standard je podržan od strane svih novijih verzija operativnih sustava(uključujući i iOS, Android i Windows OS za pametne uređaje). To omogućava slušanje zvučnih podataka na svim prikladnim uređajima. Na ovu tehnologija ćete često naići i u auto-moto industriji također. Ovdje, pametni uređaj se kombinira sa ''hands-free'' paketom ili stereo sustavom putem Bluetooth veze. Ako se veza ne koristi za telefonske pozive onda je moguće preslušavati muziku pohranjenu na pametnom uređaju sa iznimno visokom kvalitetom zvuka putem A2DP profila.''Advanced Audio Distribution'' profil se isto tako često koristi i u kombinaciji sa takozvanim AVRCP profilom. Osim prijenosa čistih zvučnih podataka, omogućava prijenos informacija za kontrolu uređaja. Na taj način moguće je i udaljeno upravljanje uređajima za distribuciju zvuka (audio-player) preko Bluetooth kompleta sa slušalicama i mikrofonom na primjer.

Daljnje informacije

Bluetooth komplet

Komplet, odnosno "Headset" se sastoji od kombinacije slušalica i mikrofona koji vam omogućava obavljanje telefonskih razgovora i odrađivanje drugih zadataka istovremeno. U slučaju odjela za…

Pročitajte više