IVR

Pomocí funkce interaktivní hlasová odezva (interactive voice response, IVR) je možné, aby se volající pohyboval v nabídce a spojil se s požadovaným pracovníkem ve společnosti stisknutím příslušných tlačítek na telefonu. („Pokud máte dotazy týkající se vašeho účtu, stiskněte 1“, „Chcete přejít na nový tarif?“ atd.). Každá odpověď, každé stisknutí tlačítka přenese volajícího k další položce nabídky, a tedy nakonec ke správnému kontaktnímu bodu. K přijetí hovoru a předání volajícího není nutný žádný pracovník. Společnost je schopna stanovit, jaký okruh otázek je požadován, aby se volající mohl pohybovat v nabídce. 

Tato funkce, implementovaná v Cloudya, cloudovém telefonním systému od společnosti NFON, slouží ke zvýšení efektivity společnosti.

Functions:

  • Multi Number: possibility to have several different inbound numbers per IVR
  • Any number of voice dialogues per system Individual announcements
  • Single-digit IVR: up to 13 options per dialogue level (0...9, *, # and time-out)
  • Any system target available per selection (groups, queues, IVR, extensions, etc.)
  • Multi-digit IVR’s allow to select a target by entering multi-digit numbers (e. g. “123“)
  • Company directory: possibility that at entering a number in the multi-digit voice response, this number is interpreted as direct extension dialling and the caller is forwarded according to the selected extension