Legal Notice

Tiráž

NFON GmbH
Linzer Straße 55
3100 St. Pölten
Rakousko

Telefon: +43 2742 75566
Fax: +43 2742 75566 - 14

Obchodní rejstřík:
Miestny súd v St. Pölten

 

Zodpovědný za obsah
Gernot Hofstetter

Oznámení o odpovědnosti
Společnost NFON AG neposkytuje žádnou záruku na to, že informace a obsah zprostředkované na těchto webových stránkách jsou úplné, správné a aktuální. I přes důkladnou revizi obsahu neposkytujeme žádnou záruku na obsah na těchto webových stránkách a odkazy na externí zdroje. Za obsah odkazovaných stránek odpovídají výhradně jejich provozovatelé.

 
Autorská práva
Fotografie, loga, obrázky, grafika, textový obsah, zvuk, animace, videa a další informace zveřejněné na webových stránkách, jakož i kompozice tohoto obsahu/prvků v rámci internetové prezentace jsou chráněny autorskými právy.

Copyright © 2019, NFON AG. Všechna práva vyhrazena. Obsah těchto webových stránek nesmí být kopírován, distribuován, měněn ani zpřístupňován třetím stranám. Použití duševního vlastnictví společnosti NFON AG je možné pouze s písemným souhlasem pracovníka společnosti NFON AG zodpovědného za tento obsah. Jakákoli distribuce, ukládání, přenos a reprodukce či zprostředkování obsahu pro komerční účely jsou bez písemného souhlasu společnosti NFON AG výslovně zakázané.

 

Legal Notice (GB)

NFON UK Ltd.
Ground Floor South
One York Road
Uxbridge
Middlesex
UB8 1RN
United Kingdom

Tel: +44 (0)20 3740 6740
email: uk-info@nfon.com

Director: 
Myles Leach
Patrik Heider

Registered in England, Company Reg Number: 08510507
VAT number: 164828874

Disclaimer
NFON UK Ltd. assumes no warranty the information and contents provided on this website are complete, correct and current. Despite careful review of contents we assume no warranty for the contents of this website and for linked external contents. The contents of the sites linked are the sole responsibility of their operators.

Copyright
Photos, logos, images, graphics, text contents, sound, animations, videos and other information published on the website as well as the composition of said contents/elements on this website are copyrighted.

Copyright © 2014, NFON UK Ltd.. All rights reserved. Contents of this website may not be copied, distribution, modified to made accessible to third parties. Use of the intellectual property of NFON UK Ltd. is only permitted with the written approval of the NFON UK Ltd. officer responsible for contents. Any distribution, storage, transmission and playback or forwarding of contents for commercial purposes is strictly prohibited without the written approval of NFON UK Ltd.

Impressum (AT)

NFON GmbH
Linzer Straße 55
3100 St. Pölten
Österreich

Telefon: +43 2742 75566
Telefax: +43 2742 75566 - 14
email: office.at@nfon.com

Geschäftsführer:
Gernot Hofstetter
Patrik Heider

Sitz der Gesellschaft:
St. Pölten Landesgericht St. Pölten
Firmenbuchnummer: FN 336363b
UID: ATU65287833

Aufsichtsbehörde:
RTR - Rundfunk- und Telekommunikationsregulierungsbehörde

Inhaltlich Verantwortlicher:
Gernot Hofstetter

Právne oznámenie (SK)

NFON GmbH
Linzer Straße 55
3100 St. Pölten
Telefón: +43 2742 75566
Fax: +43 2742 75566 - 14

Obchodný register:
Miestny súd v St. Pölten

Registračné čislo: FN 336363b
UID: ATU65287833

Regulačný orgán:
RTR - Rundfunk- and Telekommunikationsregulierungsbehörde


Zodpovedný za obsah:
Gernot Hofstetter

Oznámenie o zodpovednosti
Spoločnosť NFON AG neposkytuje žiadnu záruku na to, že obsah a informácie uvedené na tejto webovej stránke sú úplné, správne a aktuálne. Napriek dôkladnej revízii obsahu neposkytujeme žiadnu záruku na obsah tejto webovej stránky a odkazy na externé zdroje. Za obsah prepojených stránok zodpovedajú výlučne ich prevádzkovatelia.

Autorské práva
Fotografie, logá, obrázky, grafické prvky, textový obsah, zvuk, animácie, videá a ďalšie informácie uverejnené na tejto webovej stránke, ako aj zloženie uvedených obsahov/prvkov na tejto webovej stránke sú chránené autorským právom.
Copyright © 2016, NFON AG. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto webovej stránky sa nesmie kopírovať, distribuovať, upravovať ani poskytovať žiadnym tretím stranám. Použitie duševného vlastníctva spoločnosti NFON AG je možné len na základe písomného povolenia pracovníka spoločnosti NFON AG zodpovedného za tento obsah. Akákoľvek distribúcia, skladovanie, prenos a prehrávanie alebo odosielanie obsahu na komerčné účely sú bez písomného povolenia spoločnosti NFON AG prísne zakázané.