Samotné oznámení o ochraně osobních údajů

Úvod

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro valnou hromadu 2019 naleznete

Ochrana osobních údajů je pro společnost NFON AG prvořadým aspektem. Abychom chránili vaše osobní údaje, které mohou být shromažďovány, jakmile navštívíte naše webové stránky, nebo které nám můžete zprostředkovat, jednáme v souladu s platnými legislativními předpisy o ochraně osobních údajů.

Společnost

NFON AG
Machtlfinger Str. 7
81379 München,
odpovídá za provoz těchto webových stránek.

Společnost NFON AG příslušným způsobem splnila svou povinnost jmenováním pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřence lze kontaktovat následovně:

Claudia Standke
datenschutz@nfon.com

Shromažďování, zpracování a užívání osobních údajů

Osobní údaje jsou informace, týkající se vaší osoby nebo na něž lze zpětně odkazovat (identifikující osobu). To zahrnuje informace, jako je vaše jméno, příjmení, adresa, korespondenční adresa nebo vaše telefonní číslo. Informace, které nelze spojit s vaší identitou nejsou zahrnuty.
Pro zpracování osobních údajů vždy platí zákaz s výhradou povolení. To znamená, že je společnost NFON AG oprávněna zpracovávat osobní údaje, pouze pokud je to výslovně povoleno zákonem. 

Vaše osobní údaje podléhající zpracování budou použity pouze za účelem technického zajištění těchto webových stránek, realizace analýzy chování uživatelů nebo jejich postoupení na sociální média. Na jakékoli jiné zpracování budete před zpracováním upozorněni, nebo s ním musíte vyjádřit souhlas.

Zpracování tudíž vychází z následujících právních základů: Čl. 6 odst.1 písm. a) a f) GDPR

Z technických důvodů jsou dále osobní údaje zpracovávány prostřednictvím užívání protokolů http nebo pomocí cookies. 

Prostřednictvím užívání protokolů http se na serveru shromažďují následující údaje:

Datum

Doba uchovávání

Typ/verze prohlížeče

14 měsíců

Použitý operační systém

14 měsíců

Referenční URL

14 měsíců

IP adresa

14 měsíců

Čas přístupu

14 měsíců

TLS verze

14 měsíců

Použité šifrování

14 měsíců

Zpravodaj: Na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR budou vaše osobní údaje zpracovány za účelem zasílání zpravodajů. Zasílání probíhá bez nutnosti souhlasu pouze tehdy, pokud slouží pro účely zákonně povolené přímé reklamy. Za tímto účelem se po zvážení zájmů vychází z toho, že si přejete být informováni o novinkách, týkajících se stávajících či nových produktů, např. o modifikacích koncových zařízení, a tudíž tím nejsou dotčena vaše práva a svobody. 

Bude-li to však vyžadováno zákonem, pak bude váš souhlas se zasíláním zpravodajů vyžádán. Právním základem je v tomto případě čl.6 odst.1 písm. a) GDPR. Osobní údaje budou zpracovávány, dokud souhlas s jejich zpracováním neodvoláte, což můžete učinit kdykoli.

Registrace údajů potenciálních zájemců: Na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR budou vaše osobní údaje zaznamenány a zpracovány jako údaje o zájemcích. Účelem zpracování osobních údajů je uzavření smlouvy. Za tímto účelem budou zpracovány pouze osobní údaje, které jste zadali do registračního formuláře pro zájemce. Osobní údaje budou uloženy po dobu sjednávání smlouvy. V souladu se zákonnými lhůtami pro archivaci budou tyto údaje neprodleně smazány, pokud nedojde k uzavření smlouvy. Pokud dojde k uzavření smlouvy, budou osobní údaje uchovávány i po dobu trvání smluvního vztahu v souladu se zákonnými lhůtami pro archivaci.

Jakékoli další zpracování osobních údajů se vám zobrazí ještě před zpracováním, tj. se zpracováním budete srozuměni prostřednictvím samostatné žádosti. Lhůty pro archivaci jsou definovány procesně a účelově a jsou implementovány v souladu s veškerými legislativními povinnostmi.

V kapitole „Cookies“ získáte jednoznačné vysvětlení toho, jaké osobní či identifikovatelné údaje se při užívání cookies zpracovávají a jak dlouho se aplikované cookies ukládají.

Příjemci osobních údajů

Vaše zpracovávané osobní údaje budou předány následujícím příjemcům:

 

Kategorie

Účel

Předávání osobních údajů do třetí země

Digitální agentura

Provoz webových stránek

ne

Poskytovatel analytických nástrojů

Analýza užívání

Ano, USA

Reklamní agentura

Vývoj, design a marketing

ne

CRM nástroj

Marketing, zpravodaj

ne

Sociální média

Marketing

Ano, USA

Pokud by měly být vaše osobní údaje předány jiným příjemcům, než těm, kteří jsou zde uvedeni, budete o této skutečnosti ještě před zpracováním informováni a / nebo budete požádáni o vyjádření souhlasu.

Pokud dojde k předání osobních údajů do třetí země, budou vaše osobní údaje chráněny smluvními ujednáními s příjemci v souladu s ust. čl. 44 GDPR.

Pro získání kopie uzavřených smluvních prosím použijte níže uvedenou kontaktní adresu.

Dotčená práva

Jakožto subjekt údajů jehož osobní údaje se zpracovávají můžete kdykoli uplatnit následující práva:

  • Právo na přístup k osobním údajům
  • Právo na opravu, resp. doplnění
  • Právo na výmaz
  • Právo na omezení zpracování
  • Právo na přenositelnost údajů
  • Právo vznést námitku, zejména proti zpracování v souladu s čl. 6 odst.1 písm. a) a f) GDPR.
  • Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Budete-li chtít některé z těchto práv uplatnit, obraťte se prosím v závislosti na typu vašeho požadavku na uvedenou kontaktní adresu, příslušný dozorový úřad, nebo jej uplatněte prostřednictvím vlastního nastavení cookies. Pokud uplatníte své právo vznést námitku vůči zpracování osobních údajů, nebude zpracování údajů, které proběhlo do uplatnění vašeho práva tímto uplatněním dotřeno.

Cookies

Na našich webových stránkách se používají cookies. Cookie je malý datový soubor, který lze uložit na váš pevný disk. Tento datový soubor generuje a následně vám zasílá webový server, s nímž jste navázali spojení prostřednictvím vašeho webového prohlížeče (např. Internet Explorer, Google Chrome nebo Mozilla Firefox).
V následující tabulce najdete veškeré relevantní informace o souborech cookies, které používáme:

Cookie

Funkce

Doba uchovávání

Relevantní pro

 dc

Demografické a zájmové údaje, reklamní a remarketingové funkce

3 měsíce

www.nfon.com

 ga

Používá se k rozlišení uživatelů

2 roky

www.nfon.com

 gaid

Používá se k rozlišení uživatelů

24 hodin

www.nfon.com

 _dc_gtm_uapropertyid

Tento soubor cookie je přidružen k webovým stránkám, které používají systém pro správu měřicích kódů na webových stránkách Google Tag Manager k načtení dalších skriptů a kódu na webovou stránku. Tam, kde se tento soubor cookie používá, lze jeho použití považovat za nezbytné, protože bez něj by ostatní skripty nemuseli fungovat správně. Konec názvu tvoří jedinečné číslo, představující přidružený účet Google Analytics.

1 minuta

www.nfon.com

 gaaudiences

Demografické a zájmové údaje, reklamní a remarketingové funkce

3 měsíce

www.nfon.com

fr

Je využíván sociální sítí Facebook pro zobrazení řady reklamních produktů, např. nabídek v reálném čase od inzerentů z řad třetích stran.

3 měsíce

www.nfon.com

MUID

Bing Ads (dříve Microsoft adCenter a MSN adCenter) je služba, nabízející reklamy s platbou za kliknutí ve vyhledávačích Bing i Yahoo!

1 rok

www.nfon.com

MUIDB

Bing Ads (dříve Microsoft adCenter a MSN adCenter) je služba, nabízející reklamy s platbou za kliknutí ve vyhledávačích Bing i Yahoo!

1 rok

www.nfon.com

__qca

Reklamní server, nákupní platforma, platforma pro správu údajů od poskytovatele Adform.

1 rok

www.nfon.com

cid

Reklamní server, nákupní platforma, platforma pro správu údajů od poskytovatele Adform.

2 měsíce

www.nfon.com

uid

Reklamní server, nákupní platforma, platforma pro správu údajů od poskytovatele Adform.

2 měsíce

www.nfon.com

IDE

Soubor cookie používá služba Google DoubleClick k registraci a hlášení aktivit uživatele na webových stránkách po zobrazení či kliknutí na jednu z reklam inzerenta a to za účelem měření účinnosti reklamy a zobrazení cílené reklamy uživateli.

3 měsíce

www.nfon.com

mc

Řešení cílení řízené technologií Quantcast AI

1 rok

www.nfon.com

Níže můžete deaktivovat sledovací skripty a nedůležité cookies.

Tabulka zobrazených cookies je přehledem všech souborů cookies, které společnost NFON AG používá na všech webových stránkách skupiny. Neznamená to však, že jsou v případě webové stránky, kterou právě navštěvujete, vždy nutně aplikovány všechny zmíněné cookies.

Většina prohlížečů je v současné době nastavena výchozí nastavení, takže automaticky přijímají cookies. Máte však možnost nastavit váš prohlížeč tak, aby cookies rovnou odmítal, nebo vás o nich alespoň předem informoval. Blokování cookies však částečně brání správnému načtení dílčích oblastí domovské stránky. Cookies můžete rovněž kdykoli smazat ručně.

Tyto webové stránky používají technologii založenou na cookies od společnosti Nano Interactive, prostřednictvím které se můžeme dozvědět více o vašich uživatelských zvyklostech. Díky tomu můžeme vám a vašim potřebám lépe přizpůsobit náš servis a rovněž reklamu, kterou umisťujeme na partnerské weby. Samozřejmě přitom nedochází k ukládání žádných osobních údajů, jako jsou jména či adresy. Používáme pouze anonymizované cookies, a tudíž dodržujeme příslušné legislativní předpisy o ochraně osobních údajů. Více informací o ochraně osobních údajů a výjimkách od Nano Interactive najdete zde: www.nanointeractive.com/privacy/de

Pluginy - Sociální média

Používání tlačítek pro přesměrování tzv. sociálních sítí na domovské stránce.
Naše domovská stránka obsahuje tlačítka pro přesměrování na webové stránky sítí Facebook, Twitter, Google+ a XING (dále jen „sociální sítě“ nebo „poskytovatelé“).

Tlačítko pro přesměrování na sociální síť Facebook, kterou provozuje společnost Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, identifikujete podle bílého písmene „f“ na modrém pozadí.

Tlačítko pro přesměrování na mikroblogovací službu Twitter, kterou poskytuje společnost Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, identifikujete podle obrázku bílého ptáka na modrém pozadí.

Tlačítko pro přesměrování na sociální síť Google+, kterou poskytuje a provozuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, identifikujete podle bílého písmene „g“ a znaménka plus, obojí na červeném pozadí.

Tlačítko pro přesměrování na profesní sociální síť XING, kterou poskytuje a provozuje společnost XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburk, identifikujete podle světle a tmavě zeleně stylizovaného písmene „X“.

Tlačítko pro přesměrování na sociální médium YouTube, které provozuje společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“), identifikujete podle červenobílého symbolu.

Po kliknutí na kterékoli z těchto tlačítek budete přesměrováni na naši příslušnou stránku na vybrané sociální síti. Pokud přitom zároveň budete přihlášeni k vašemu účtu u zvolené sociální sítě, může to vaši návštěvu našich webových stránek na příslušné sociální síti přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. V závislosti na vybrané sociální síti máte rovněž možnost například sledovat naši zdejší stránku a přijímat tak od nás aktuální informace nebo je sdílet s dalšími uživateli příslušné sociální sítě.
Podrobnější informace o využívání sociálních sítí získáte pro:

Facebook na http://www.facebook.com/legal/terms
Twitter na https://support.twitter.com/ a rovněž https://twitter.com/tos
Google+ na http://www.google.com/intl/de/policies/terms/
XING na https://www.xing.com/help/
Youtube na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
LinkedIn na Informační povinnosti v souvislosti s přenosem dat 


Pokud si nepřejete, aby příslušný poskytovatel sociální sítě mohl přiřadit vaši návštěvu našich webových stránek k vašemu odpovídajícímu uživatelskému účtu, předem se ze stránky poskytovatele odhlaste.

Webová analýza

V tomto bodě bychom vás chtěli informovat o nástrojích pro webovou analýzu používaných společností NFON AG. Používá se nástroj Google Analytics.

Google Analytics a Google Optimize

Tyto webové stránky používají Google Analytics, nástroj pro webovou analýzu od společnosti Google Inc. („Google“), a Google Adwords. Google Analytics používá tzv. „cookies“, tj. textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované souborem cookie o vašem využívání této webové stránky se zpravidla přenášejí na server Google v USA a ukládají se tam. V případě, že je na této webové stránce aktivní anonymita IP adresy, bude vaše IP adresa předem zkrácena již v rámci členských zemí Evropské unie či jiných smluvních států Smlouvy o evropském hospodářském prostoru. Plná IP adresa bude přenesena do USA a zkrácena až tam pouze ve výjimečných případech. Z pověření provozovatele této webové stránky bude společnost Google tyto informace používat, aby vyhodnotila vaše užívání naší webové stránky a sestavila zprávy o aktivitách na webové stránce a aby provozovateli webové stránky poskytla další služby v souvislosti s užíváním webové stránky a používáním internetu. IP adresu získanou službou Google Analytics z vašeho prohlížeče nebude Google spojovat s jinými údaji. Ukládání souborů cookies můžete zabránit příslušným nastavením svého prohlížeče; upozorňujeme vás však na to, že v takovém případě nebudete moci v plném rozsahu využívat veškeré funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zabránit pořizování údajů o vašem užívání webové stránky generovaných prostřednictvím souboru cookie (včetně vaší IP adresy) společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google, pokud si pod následujícím odkazem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) stáhnete dostupný doplněk prohlížeče a nainstalujete si ho.

Analytické údaje se rovněž používají k optimalizaci naší webové stránky pomocí nástroje Google Optimize.

Další a podrobnější informace o podmínkách užívání a ochraně osobních údajů naleznete na www.google.com/analytics/terms/de.html resp. na www.google.de/intl/de/policies/. Rádi bychom zdůraznili, že byl nástroj Google Analytics na této webové stránce rozšířen o funkci anonymizace, aby byla zajištěna anonymní registrace IP adres.