NFON je katalyzátorem digitální transformace v Radě londýnské čtvrti

Rada londýnské čtvrti Hackney uvolňuje milionové úspory nákladů díky přechodu z tradiční technologie PBX do cloudu

Obchodní potřeby

Nahradit stárnoucí telekomunikační infrastrukturu efektivnějšími službami IP telefonie, schopnými zajistit efektivitu v celé Radě městské čtvrti, a zlepšit komunikaci mezi jejími 5500 uživateli a komunitou čtvrti Hackney.

Čtvrť Hackney v Londýně, telefonní systém, NFON, příběhy zákazníků,
Čtvrť Hackney v Londýně, telefonní systém, NFON, příběhy zákazníků, Obchodní výsledky

Obchodní výsledky

  • Dosahuje meziroční úspory přes 440 000 britských liber (2,2 mil. liber za 5 let)

  • Odstraňuje provozní režii, omezení škálovatelnosti a rizika kontinuity provozu místní infrastruktury PBX

  • Podporuje spolehlivé a efektivní poskytování veřejných služeb a podpůrných procesů

  • Mobilizuje více než 2 000 uživatelů k tomu, aby zůstali produktivní bez ohledu na to, kde se právě nacházejí

Společnost NFON dodala spolehlivou, škálovatelnou platformu, která umožnila vyšší produktivitu a zároveň ušetřila stovky tisíc liber.

London Borough of Hackney

Jak může komunikace veřejného sektoru hrát, aby ve hře zvítězila

Všechno, co lidé používají, se musí „hýbat s dobou“. Ne kvůli módě, ale proto, aby to, co lidé používají, zůstalo relevantní pro měnící se zvyky a potřeby. Ve společnosti NFON zas a znovu vidíme vývoj komunikačních systémů a procesů, které řeší, jakým způsobem lidé chtějí pracovat. Takový vývoj se děje neustále a je všude kolem nás.

Cíle komunity dávají londýnské čtvrti sportovní šanci

Hluboko v srdci londýnského East Endu se nachází Hackney Marshes; zelená oáza mezi šedými věžemi z betonu. Hackney Marshes, domov fotbalových hřišť, kam až oko dohlédne, je místo, kde si poprvé zahrály generace anglických kapitánů jako Bobby Moore, David Beckham a John Terry. Je to duchovní domov „Sunday League“ anglického fotbalu.   

Ale s klesajícím počtem hráčů a s neustálým růstem nákladů na údržbu hřišť bylo potřeba tuto posvátnou půdu znovu objevit. Vylepšený přístup, vylepšené vybavení určené na povzbuzení chodců a cyklistů a nové povrchy pro každé počasí, které maximalizují využití těchto ploch, jsou součástí dědictví olympijských her v Londýně v roce 2012. Jedná se o příkladovou lekci „pohybu s dobou“ a velkou zásluhu na tom má vize Rady čtvrti Hackney.

Čtvrť Hackney v Londýně, Cíle komunity, telefonní systém, NFON, příběhy zákazníků

Úspory ve veřejném sektoru zasáhly i rozpočty v oblasti ITC

Úspěch ve čtvrti Hackney je o to působivější, že britské orgány místní správy jsou v posledním desetiletí pod silným rozpočtovým tlakem. S růstem nákladů v Radách došlo k výrazným redukcím v rozpočtech.

Stejně jako u veřejných parků musela čtvrť Hackney hledat způsob, jak ušetřit peníze ze svého rozpočtu také v segmentu určeném na komunikaci, aniž by to ohrozilo kvalitu.

Efektivní komunikace je zásadní pro poskytování všech veřejných služeb Rady čtvrti Hackney. Tyto služby sahají od knihoven a center volného času až po sociální podporu a bydlení. Dobrá komunikace je zásadní také pro hladké provádění podpůrných obchodních operací, v souvislosti např. s účty a HR.

Když Rada čtvrti Hackney potřebovala změnit nastavení své IP telefonie, obrátila se na NFON. Cíl: poskytovat efektivnější telekomunikační službu, která by mohla zvýšit efektivnost práce v celé Radě, a v konečném důsledku zlepšit i způsob komunikace Rady. To by pak posílilo poskytování služeb obyvatelům a podnikům v celé oblasti.

Čtvrť Hackney v Londýně, obchodní model pro telefonování na bázi služeb, telefonní systém, NFON, příběhy zákazníků

Nový model pro telefonování založený na službách

Takže šla pryč zastaralá sada pobočkových ústředen s drahými provozními režiemi, nedostatkem flexibility a inherentními riziky kontinuity provozu. Přišla platforma pro mobilizaci, která umožnila pracovníkům Rady, aby byli produktivnější a mohli poskytovat inovativnější služby.

„Služba NFON má transformační účinek, zvyšuje produktivitu a vybavuje naše kancelářské i komunitní uživatele novými kapacitami.“ Matthew Pargeter, projektový manažer, Rada londýnské čtvrti Hackney.

Rada městské čtvrti Hackney je nyní jedním z našich největších referenčních lokalit ve Spojeném království díky více než 5 500 rozdaných uživatelských licencí. Ve srovnání s předchozím řešením vylepšená telefonní služba společnosti NFON přináší roční úsporu ve výši 441 000 britských liber, což je více než 2,2 milionu liber během pěti let. Tím ale výhody nekončí.

Produktivita, mobilita, zabezpečení a inovace

Přechod od místní infrastruktury ke cloudové telefonické službě také zavedl aktualizované nástroje pro konference a spolupráci obecně. Tím se snížila uhlíková stopa Rady díky snížení spotřeby energie a zkrácení doby cestování na zasedání.

Produktivita vzrostla, protože zaměstnanci Rady standardně začali používat více než 160 pokročilých telefonních funkcí. Více než 2 000 uživatelů mobilních telefonů oceňují možnost konvergence pevné a mobilní sítě (FMC), přičemž mnoho dalších využívá naši aplikaci FMC na osobních mobilních zařízeních bez dalších nákladů.

Tato služba také zahrnuje funkce kontaktního centra, včetně vylepšené správy/nahrávání hovorů, vylepšeného vykazování, správy front/pracovních sil a zákaznických průzkumů. Obyvatelé čtvrti se mohou spojit pomocí SMS, rychlých zpráv a webchatu, a také přes hlasové služby a e-mail.

Naše cloudová služba NFON také chrání integritu důležitých služeb Rady. Zabezpečení dat je zajištěno naším robustním šifrováním hovorů, přičemž kvalita hlasu a spolehlivost funkce je certifikována podle nejvyšších standardů. Bezplatné automatické aktualizace a opravy živých komunikačních systémů navíc zajišťují optimální stav systému.

Komunikace, která je připravena na cokoli

Rada čtvrti Hackney se nyní těší vylepšené kontinuitě poskytování veřejných služeb v případě katastrofických scénářů, a to díky plně přístupné telefonii hostované v cloudu. Tato skutečnost byla zdůrazněna, když krátce před vyřazením z provozu a nahrazením službou NFON jeden ze starých místních hardwarových modulů pobočkových ústředen Rady zasáhl blesk! Naštěstí se nám podařilo naše nasazení urychlit, aby služby Rady nebyly ovlivněny.

„Společnost NFON dodala spolehlivou, škálovatelnou platformu, která umožnila vyšší produktivitu a zároveň ušetřila stovky tisíc liber.“ Matthew Pargeter, projektový manažer, Rada londýnské čtvrti Hackney.

Čtvrť Hackney v Londýně, telefonní systém, NFON, příběhy zákazníků

„Nová generace“ je výraz, který je v oblasti technologií nadužívaný, ale zdá se, že je vhodný pro transformační vývoj, který probíhá v orgánech veřejného sektoru po celé Evropě, a to díky systémům NFON. Je úžasné, jak inovativní technologie mohou podporovat práci lidí.

Zpět na Hackney Marshes, nová generace fotbalistů již tvrdě pracuje na tom, aby dosáhla svého potenciálu a jednoho dne ozdobila globální scénu. Kdo by, se zlepšenou pomocí a výhodami prvotřídního přístupu, sázel proti některému z nich?