Monitorovanie telefónneho centra

Monitorovanie telefónneho centra slúži na monitorovanie prichádzajúcich hovorov a služieb telefónneho centra, čo umožňuje efektívnejšiu konfiguráciu pracovných procesov. Na tento účel slúžia údaje, ktoré telefónny systém zhromažďuje počas prevádzky, a ktoré môže spoločnosť NFON použiť prostredníctvom postupov so špeciálnym prístupom. Tieto údaje sa používajú napríklad na analýzy v reálnom čase alebo štatistické správy.

Monitorovanie telefónneho centra je vhodné predovšetkým pre virtuálne telefónne systémy, pretože ich softvér sa dá ľahko rozšíriť o požadované funkcie. Navyše, existuje aj možnosť optimálne integrovať domáce pracovné stanice do analýzy údajov monitorovania telefónneho centra.
Monitorovanie telefónneho centra vo všeobecnosti slúži na uľahčenie optimalizácie pracovných procesov a zlepšenie efektívnosti.