DECT headset

Vylepšená digitálna bezdrôtová telekomunikácia, v skratke DECT, je názov normy na bezdrôtový prenos telefonických hovorov a dát.

Norma DECT sa často používa na bezdrôtové telefonovanie v budovách a je pevne etablovaná na trhu. Bezdrôtový telefón s touto normou zvyčajne pozostáva zo základnej stanice DECT a jedného alebo viacerých bezdrôtových telefónov.

Základná stanica DECT je pripojená k sieti analógovou alebo digitálnou telefónnou linkou. Má na starosti rádiovú časť telefónneho pripojenia a hlasového prenosu s bezdrôtovými telefónmi. Systémy využívajúce normu DECT umožňujú jednej základnej stanici podporovať až 6 bezdrôtových telefónov. Frekvenčný rozsah využíva rôzne rádiové pásma okolo rozsahu 2 GHz. Bezdrôtový telefón sa môže používať do vzdialenosti až 50 m v interiéri a až 300 m na otvorenom priestranstve, pričom štandardná rýchlosť prenosu údajov dosahuje 32 kbit/s. Maximálny prenosový výkon základnej stanice je obmedzený, takže pokrytie akejkoľvek väčšej plochy je možné len pomocou zosilňovačov.

Aby bolo možné bezdrôtový telefón používať, musí ho najprv základná stanica verifikovať. Vo všeobecnosti na tento účel slúži špeciálny PIN kód nastavený používateľom. Norma DECT môže poskytovať aj kódovaný prenos používateľských dát, čím ich chráni pred neoprávneným prístupom. Tento typ prenosu sa však používa len zriedka a veľa telefónov ho nemá implementovaný.

Na zníženie tzv. elektromagnetického smogu existujú rôzne metódy používané v rámci vylepšenej digitálnej bezdrôtovej komunikácie, ktorých cieľom je minimalizovať prenosový výkon základnej stanice aj bezdrôtového telefónu, kým sú v pohotovostnom režime. Tieto metódy sa často nazývajú aj ECO DECT.