Slovník cloudovej komunikácie

Vlastnosti

Dátová bezpečnosť

Telekomunikačné aplikácie

Bezdrôtová komunikácia