Hlasové kódovanie (SRTP)

Protokol Secure Real Time Transport Protocol (SRTP) je založený na protokole Real Time Transport Protocol (RTP). SRTP označuje technický proces kódovaného prenosu multimediálnych údajov (napríklad reči) prostredníctvom jestvujúcich sietí.

SRTP sa používa napríklad pri internetovom telefonovaní (Voice over IP, skrátene VoIP) na zaručenie bezpečnosti prenosu telefónnych údajov medzi viacerými účastníkmi rozhovoru, pokiaľ ide o odpočúvanie. Systém hlasového kódovania spoločnosti NFON využíva normy Transport Layer Security Standard (TLS) a SRTP. Je to nielen bezpečné, ale aj efektívne. Kódovanie v telefónnych systémoch býva rôzne a môže byť integrované v hardvérovom vybavení alebo ho zabezpečuje príslušný softvér.

Ďalšie informácie

Voice over IP: The Art of Switching from PSTN to IP

What is VoIP?

The Voice over Internet Protocol, also called IP telephony, is a method of communication for making calls over a broadband Internet connection as an alternative to regular calls made…

Zobraziť viac