Informačné povinnosti


Ochrana osobných údajov je pre spoločnosť NFON GmbH veľmi dôležitá. Pre ochranu Vašich osobných údajov, ktoré sú v daných prípadoch pri návšteve našich webových stránok zbierané alebo nám Vami sprostredkované, konáme v súlade s aplikovateľnými zákonnými ustanoveniami o ochrane osobných údajov.

NFON GmbH
Linzer Straße 55
3100 St. Pölten,


NFON GmbH zodpovedajúcim spôsobom splnila svoju povinnosť stanoviť osobu poverenú ochranou osobných údajov. Zastihnete ju nasledovne:


Markus Kreder
NFON GmbH
Linzer Straße 55
3100 St. Pölten
dataprotection.cee@nfon.com

Pre spracovanie osobných údajov vždy platí zákaz s výhradou povolenia. To znamená, že spoločnosť NFON GMBH smie osobné údaje spracovávať len vtedy, keď je to zákonom explicitne dovolené.

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne na účely technického zabezpečenia tejto stránky, analýzy správania používateľov alebo ich postúpenia sociálnym médiam. Akékoľvek ďalšie spracovanie sa Vám pred spracovaním zobrazí, resp. musíte k nemu udeliť súhlas.

Na základe článku 6, ods. 1 f) budú ďalej spracované aj vaše osobné údaje určené na odoslanie newsletterov. Odoslanie prebehne aj bez súhlasu, pokiaľ toto slúži na začatie rokovania o zmluve alebo zákonne povolenej priamej reklame. Tu sa po zvážení záujmov vychádza z toho, že chcete byť vždy informovaní o novinkách o existujúcich alebo nových produktoch, napr. o zmene koncových prístrojov, a vaše práva a slobody nebudú tým ovplyvnené.

Vami sprostredkované údaje budú za týmto účelom poskytnuté nasledujúcim príjemcom:

KategóriaÚčelSprostredkovanie tretej krajine
Digitálna agentúraPrevádzka internetovej stránkynie
Poskytovateľ nástrojov pre analýzuAnalýza používaniaÁno, USA
Reklamná agentúraVývoj, dizajn a marketingnie
Nástroj CRMMarketingnie
Sociálne médiaMarketingÁno, USA

Ak majú byť Vaše osobné údaje poskytnuté iným príjemcom, ako je uvedené, budete o tom informovaný pred spracovaním a musíte s tým súhlasiť. Sprostredkovaním tretej krajine, kde je úroveň ochrany osobných údajov adekvátne nižšia, nie je možné zabezpečiť spracovanie údajov v súlade s národnými predpismi.
Pri spracovávaní sú pre spoločnosť NFON GMBH smerodatné zásady pre ochranu osobných údajov. Z tohto dôvodu sú doby uloženia sprostredkované a realizované podľa ich nutnosti.
Ako dotknutá osoba, ktorej údaje sú spracovávané, máte vždy nasledovné práva:

  • Právo na informácie
  • Právo na korekciu
  • Právo na vymazanie
  • Právo na obmedzenie spracovania údajov
  • Právo na prevoditeľnosť údajov
  • Právo na námietku, najmä pri spracovaní podľa článku 6, ods. 1 a) a f) DSGVO.
  • Právo na podanie sťažnosti na úrade pre dohľad

Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv, obráťte sa prosím písomne bez použitia formulára na uvedenú kontaktnú adresu. Ak chcete uplatniť Vaše právo na odvolanie, doteraz vykonané spracovanie údajov tým ostane nedotknuté.
Ďalšie informácie o spracovaní Vašich údajov nájdete v odkaze o ochrane osobných údajov (odkaz).


Súhlas – Tracking


Potvrdením súhlasíte, že spoločnosť NFON GMBH môže ďalej poskytovať a spracovávať údaje pre účely analýzy prostredníctvom rôznych poskytovateľov služieb a nasadením súborov cookie. Pod účelmi analýzy sa rozumie vyhodnotenie webových návštev internetovej stránky „https://www.nfon.com“ ako aj sprostredkovanie údajov tretím stranám, ako je napríklad Xing, Facebook alebo Youtube, prostredníctvom integrácie pluginov. Údaje sú sprostredkované tretím krajinám a ak je to možné, iba v anonymnej forme. Sprostredkovaním tretej krajine s adekvátne nižšou úrovňou ochrany osobných údajov nie je možné zabezpečiť spracovanie údajov v súlade s národnými predpismi. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať, čím však doteraz vykonané spracovanie ostane nedotknuté.

Referencie a štúdie prípadov.
Pre všetky priemyselné odvetvia, s akoukoľvek výzvou.

Viac ako 15 000
spokojných zákazníkov
dôveruje spoločnosti NFON.
„Neustále sa rozprávame s našimi občanmi a vždy konáme v ich záujme. Preto sme sa rozhodli pre nebyrokratický telefónny systém.”
Ron Lehmann
správca systému Samosprávny kraj Elbe-Elster
„So spoločnosťou NFON, ich klientom FMC a softvérovým telefónom sme sa rozhodli pre riešenie, ktoré spĺňa aj náročné požiadavky na mobilitu našich konzultantov a predajcov.”
Felix Birkenbach
IT manažér CSS
„S cloudovým riešením NFON sme našli optimálny komunikačný systém. Poskytuje nám maximálnu flexibilitu a optimálne zabezpečenie.”
Stefan Mantl
generálny riaditeľ onOffice
„Vďaka výkonnosti riešenia NFON sa efektívne zrýchlili naše komunikačné procesy a skrátil sa čas spracovania požiadaviek našich zákazníkov.”
Patrick Wölfel
manažér IT oddelenia R+V BKK
„Integrovaná služba konferenčných hovorov s medzinárodnými konferenčnými číslami nám ušetrila obrovské finančné prostriedky. Pracovný tok medzi našimi kanceláriami z rôznych lokalít sa výrazne zlepšil.”
Dr. Hendrik Brandis
konateľ spoločnosti Earlybird
„Riešenie NFON nám umožnilo rozšíriť naše komunikačné aplikácie a zároveň sa naše náklady znížili o viac ako 30 %.”
Benjamin Beinroth
IT manažér tegut
„Jednoduchá prevádzka a nové výkonnostné charakteristiky riešenia NFON nám z dlhodobého hľadiska pomáhajú zlepšovať naše komunikačné procesy a zvyšovať produktivitu.”
Steffen Jahnke
správca systému Mesto Grevesmühlen
„Vďaka prístupu ku všetkým funkciám na celom svete a prepojeniu všetkých našich lokalít sme nielen flexibilnejší a silnejší, ale šetríme aj finančné prostriedky. Presne to od nás očakávajú naši zákazníci.”
Gilbert Maurer
technický riaditeľ Explorer
„Pre nás vo finančnom sektore je všetko otázkou vysokej kvality a spoľahlivého komunikačného riešenia. V systéme NFON sme našli vysoko kvalitného partnera.”
Peter Pauli
generálny riaditeľ BayBG
„Systém NFON nám poskytuje presne takú flexibilitu, akú potrebujeme v našom rastúcom trhu, a ktorú očakávame od moderného komunikačného systému.”
André Straub
vedúci IT oddelenia a logistiky ISOLITE
„Ako pre začínajúcu spoločnosť je telefónny systém NFON pre nás ideálnym riešením. Rozrastá sa v súlade s potrebami našej spoločnosti, čo nám umožňuje vyhnúť sa zbytočným výdavkom hneď od začiatku.”
Matthias Nagel
generálny riaditeľ Limata
„Predovšetkým nás príjemne prekvapil plynulý prechod na systém NFON – všetkých 200 pracovísk sa preklopilo za veľmi krátky čas a bez akéhokoľvek výpadku služieb. Ani sme netušili, že to je až také jednoduché.”
Tshimanga Mutombo
IT manažér J.E. Schum GmbH & Co. KG Euroshop
„Ako zakladateľ spoločnosti môžem povedať, že cloudové riešenie NFON s jednoduchým použitím a sadzbami na báze platenia podľa miery rastu ponúka presne také pohodlie a flexibilitu, aké potrebujem hneď od začiatku!”
Kai-Patrik Reimers
generálny riaditeľ Cayenne Media
„Riešenie NFON podporuje udržateľnosť nášho firemného modelu, pretože zjednodušuje a zjednocuje naše komunikačné procesy aj komunikačné procesy našich zákazníkov.”
Peter Weigel
vedúci IT oddelenia Glücksburg Consulting
„Ako rýchlo sa rozrastajúca nová ekonomická spoločnosť oceňujeme, ako dynamicky sa systém NFON prispôsobuje nášmu rastu a našim medzinárodným lokalitám. So systémom NFON nič nie je nemožné!”
Sergeij Soft
oddelenie pre styk s verejnosťou 9flats
„Model sadzieb cloudového riešenia NFON na báze platenia podľa miery rastu je v dokonalom súlade s naším princípom riadeného vývoja. Platíme len za to, čo naozaj využívame!”
Andreas Hense
predseda IT-Verbund Uelzen
„S telefónnym systémom NFON môžem optimalizovať svoju komunikáciu… a to je dobrý pomer cena – výkon.”
Mario Franceschi
výkonný riaditeľ Niederlassung Dresden RE/MAX
„Výberom riešenia NFON sme začali používať najudržateľnejší produkt na telekomunikačnom trhu v Nemecku.”
Christian Gehrein
inšpektor MIS D-Link
„Virtuálny telefónny systém NFON robí presne to isté, čo robíme aj my: pomáha znižovať náklady. Napríklad na telefónne pripojenia a technikov.”
Elmar Weber
Finance Scout24
„Použitím systému NFON je napríklad implementácia nových lokalít alebo kancelárií pri dočasnej výrobe ako detská hra.”
Tino Stiffel
zakladateľ spoločnosti a generálny riaditeľ rückenwind
„Oceňujeme najmä spôsob, akým sa náš telefónny systém NFON prispôsobuje dynamickému rastu našej spoločnosti.”
Sepita Ansari
generálny riaditeľ Catbird Seat
„Spoločnosť NFON spolu s naším IT partnerom Osyon nás pozorne počúvali a profesionálne vyriešili všetky náročné úlohy.”
Michael Witiska
komerčný riaditeľ AGROLAB
„Riešenie NFON ponúka našim hosťom maximálny komfort a vďaka nemu dokážeme optimálne predpovedať naše náklady na komunikáciu.”
Jörg Steinhäuser
generálny riaditeľ Rezort Torfhaus Harz