Informačné povinnosti


Ochrana osobných údajov je pre spoločnosť NFON GmbH veľmi dôležitá. Pre ochranu Vašich osobných údajov, ktoré sú v daných prípadoch pri návšteve našich webových stránok zbierané alebo nám Vami sprostredkované, konáme v súlade s aplikovateľnými zákonnými ustanoveniami o ochrane osobných údajov.

NFON GmbH
Linzer Straße 55
3100 St. Pölten,


NFON GmbH zodpovedajúcim spôsobom splnila svoju povinnosť stanoviť osobu poverenú ochranou osobných údajov. Zastihnete ju nasledovne:


Markus Kreder
NFON GmbH
Linzer Straße 55
3100 St. Pölten
dataprotection.cee@nfon.com

Pre spracovanie osobných údajov vždy platí zákaz s výhradou povolenia. To znamená, že spoločnosť NFON GMBH smie osobné údaje spracovávať len vtedy, keď je to zákonom explicitne dovolené.

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne na účely technického zabezpečenia tejto stránky, analýzy správania používateľov alebo ich postúpenia sociálnym médiam. Akékoľvek ďalšie spracovanie sa Vám pred spracovaním zobrazí, resp. musíte k nemu udeliť súhlas.

Na základe článku 6, ods. 1 f) budú ďalej spracované aj vaše osobné údaje určené na odoslanie newsletterov. Odoslanie prebehne aj bez súhlasu, pokiaľ toto slúži na začatie rokovania o zmluve alebo zákonne povolenej priamej reklame. Tu sa po zvážení záujmov vychádza z toho, že chcete byť vždy informovaní o novinkách o existujúcich alebo nových produktoch, napr. o zmene koncových prístrojov, a vaše práva a slobody nebudú tým ovplyvnené.

Vami sprostredkované údaje budú za týmto účelom poskytnuté nasledujúcim príjemcom:

KategóriaÚčelSprostredkovanie tretej krajine
Digitálna agentúraPrevádzka internetovej stránkynie
Poskytovateľ nástrojov pre analýzuAnalýza používaniaÁno, USA
Reklamná agentúraVývoj, dizajn a marketingnie
Nástroj CRMMarketingnie
Sociálne médiaMarketingÁno, USA

Ak majú byť Vaše osobné údaje poskytnuté iným príjemcom, ako je uvedené, budete o tom informovaný pred spracovaním a musíte s tým súhlasiť. Sprostredkovaním tretej krajine, kde je úroveň ochrany osobných údajov adekvátne nižšia, nie je možné zabezpečiť spracovanie údajov v súlade s národnými predpismi.
Pri spracovávaní sú pre spoločnosť NFON GMBH smerodatné zásady pre ochranu osobných údajov. Z tohto dôvodu sú doby uloženia sprostredkované a realizované podľa ich nutnosti.
Ako dotknutá osoba, ktorej údaje sú spracovávané, máte vždy nasledovné práva:

  • Právo na informácie
  • Právo na korekciu
  • Právo na vymazanie
  • Právo na obmedzenie spracovania údajov
  • Právo na prevoditeľnosť údajov
  • Právo na námietku, najmä pri spracovaní podľa článku 6, ods. 1 a) a f) DSGVO.
  • Právo na podanie sťažnosti na úrade pre dohľad

Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv, obráťte sa prosím písomne bez použitia formulára na uvedenú kontaktnú adresu. Ak chcete uplatniť Vaše právo na odvolanie, doteraz vykonané spracovanie údajov tým ostane nedotknuté.
Ďalšie informácie o spracovaní Vašich údajov nájdete v odkaze o ochrane osobných údajov (odkaz).


Súhlas – Tracking


Potvrdením súhlasíte, že spoločnosť NFON GMBH môže ďalej poskytovať a spracovávať údaje pre účely analýzy prostredníctvom rôznych poskytovateľov služieb a nasadením súborov cookie. Pod účelmi analýzy sa rozumie vyhodnotenie webových návštev internetovej stránky „https://www.nfon.com“ ako aj sprostredkovanie údajov tretím stranám, ako je napríklad Xing, Facebook alebo Youtube, prostredníctvom integrácie pluginov. Údaje sú sprostredkované tretím krajinám a ak je to možné, iba v anonymnej forme. Sprostredkovaním tretej krajine s adekvátne nižšou úrovňou ochrany osobných údajov nie je možné zabezpečiť spracovanie údajov v súlade s národnými predpismi. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať, čím však doteraz vykonané spracovanie ostane nedotknuté.

Donekonečna rozšíriteľný, neuveriteľne flexibilný.
Objavte rozmanitosť cloudového telefónneho systému NFON.

Perfektné
riešenie pre
každý problém.

Často kladené otázky

Nájdite odpovede na vaše otázky týkajúce sa cloudového telefónneho systému NFON v časti Často kladené otázky.

Biela kniha a štúdie

Získajte viac informácií o trhu s telefónnymi systémami a špeciálnych aplikačných riešeniach.

Slovník

Naše preklady technických výrazov vám umožňujú mať vždy úplný prehľad.

Našli sme vaše riešenie

Spoločnosť NFON je európskym lídrom na trhu v tomto segmente. Vyžaduje si to veľkú používateľskú základňu spokojných zákazníkov. Na zaistenie tohto trendu spoločnosť NFON disponuje veľkým servisným tímom, pretože vieme, aké dôležité sú vynikajúce služby pre všetkých našich zákazníkov a partnerov. Najdôležitejšie však je, že všetci zamestnanci spoločnosti NFON pracujú s plným nasadením a vášňou pre túto priemyselnú oblasť. Neexistuje žiadna pracovná mentalita pracovať od 9:00 do 17:00 a fráza „spokojnosť zákazníka“ znamená všetko.

Naše skúsenosti s klientmi z rôznych priemyselných oblastí, pričom všetky zahŕňajú veľmi špecifické úlohy a často vyžadujú jedinečné riešenia, naznačujú, že tento postoj nás posunul o kus ďalej. Prečítajte si naše štúdie prípadov a dozviete sa podrobné informácie o výhodách, ktoré existujúci používatelia získali využívaním služieb spoločnosti NFON.

Zákazníci, ktorí už používajú cloudový telefónny systém NFON

Špeciálne riešenia

Nielenže sa funkcie cloudového telefónneho systému NFON neustále rozširujú, ale stále narastá aj počet prostredí, v ktorých sa tento systém dá použiť. Tento nárast zvyšuje aj vašu schopnosť získať maximálne výhody z vášho cloudového telefónneho systému NFON. Existuje veľmi málo aplikácií, ktoré majú také množstvo špeciálnych požiadaviek, ako má systém NFON.

Či už ide o obnovu po pohrome, extrémne komplexné fakturačné modely, napríklad v hoteloch alebo v spojení s núdzovými servermi, napríklad v nemocniciach, spoločnosť NFON vyvinula štandardizované riešenia na rôzne účely, ktoré berú do úvahy presne takúto komplexnosť. Vaše ideálne riešenie už môže byť k dispozícii. A ak nie je, vyvinieme ho pre vás.