Informačné povinnosti


Ochrana osobných údajov je pre spoločnosť NFON GmbH veľmi dôležitá. Pre ochranu Vašich osobných údajov, ktoré sú v daných prípadoch pri návšteve našich webových stránok zbierané alebo nám Vami sprostredkované, konáme v súlade s aplikovateľnými zákonnými ustanoveniami o ochrane osobných údajov.

NFON GmbH
Linzer Straße 55
3100 St. Pölten,


NFON GmbH zodpovedajúcim spôsobom splnila svoju povinnosť stanoviť osobu poverenú ochranou osobných údajov. Zastihnete ju nasledovne:


Markus Kreder
NFON GmbH
Linzer Straße 55
3100 St. Pölten
dataprotection.cee@nfon.com

Pre spracovanie osobných údajov vždy platí zákaz s výhradou povolenia. To znamená, že spoločnosť NFON GMBH smie osobné údaje spracovávať len vtedy, keď je to zákonom explicitne dovolené.

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne na účely technického zabezpečenia tejto stránky, analýzy správania používateľov alebo ich postúpenia sociálnym médiam. Akékoľvek ďalšie spracovanie sa Vám pred spracovaním zobrazí, resp. musíte k nemu udeliť súhlas.

Na základe článku 6, ods. 1 f) budú ďalej spracované aj vaše osobné údaje určené na odoslanie newsletterov. Odoslanie prebehne aj bez súhlasu, pokiaľ toto slúži na začatie rokovania o zmluve alebo zákonne povolenej priamej reklame. Tu sa po zvážení záujmov vychádza z toho, že chcete byť vždy informovaní o novinkách o existujúcich alebo nových produktoch, napr. o zmene koncových prístrojov, a vaše práva a slobody nebudú tým ovplyvnené.

Vami sprostredkované údaje budú za týmto účelom poskytnuté nasledujúcim príjemcom:

KategóriaÚčelSprostredkovanie tretej krajine
Digitálna agentúraPrevádzka internetovej stránkynie
Poskytovateľ nástrojov pre analýzuAnalýza používaniaÁno, USA
Reklamná agentúraVývoj, dizajn a marketingnie
Nástroj CRMMarketingnie
Sociálne médiaMarketingÁno, USA

Ak majú byť Vaše osobné údaje poskytnuté iným príjemcom, ako je uvedené, budete o tom informovaný pred spracovaním a musíte s tým súhlasiť. Sprostredkovaním tretej krajine, kde je úroveň ochrany osobných údajov adekvátne nižšia, nie je možné zabezpečiť spracovanie údajov v súlade s národnými predpismi.
Pri spracovávaní sú pre spoločnosť NFON GMBH smerodatné zásady pre ochranu osobných údajov. Z tohto dôvodu sú doby uloženia sprostredkované a realizované podľa ich nutnosti.
Ako dotknutá osoba, ktorej údaje sú spracovávané, máte vždy nasledovné práva:

  • Právo na informácie
  • Právo na korekciu
  • Právo na vymazanie
  • Právo na obmedzenie spracovania údajov
  • Právo na prevoditeľnosť údajov
  • Právo na námietku, najmä pri spracovaní podľa článku 6, ods. 1 a) a f) DSGVO.
  • Právo na podanie sťažnosti na úrade pre dohľad

Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv, obráťte sa prosím písomne bez použitia formulára na uvedenú kontaktnú adresu. Ak chcete uplatniť Vaše právo na odvolanie, doteraz vykonané spracovanie údajov tým ostane nedotknuté.
Ďalšie informácie o spracovaní Vašich údajov nájdete v odkaze o ochrane osobných údajov (odkaz).


Súhlas – Tracking


Potvrdením súhlasíte, že spoločnosť NFON GMBH môže ďalej poskytovať a spracovávať údaje pre účely analýzy prostredníctvom rôznych poskytovateľov služieb a nasadením súborov cookie. Pod účelmi analýzy sa rozumie vyhodnotenie webových návštev internetovej stránky „https://www.nfon.com“ ako aj sprostredkovanie údajov tretím stranám, ako je napríklad Xing, Facebook alebo Youtube, prostredníctvom integrácie pluginov. Údaje sú sprostredkované tretím krajinám a ak je to možné, iba v anonymnej forme. Sprostredkovaním tretej krajine s adekvátne nižšou úrovňou ochrany osobných údajov nie je možné zabezpečiť spracovanie údajov v súlade s národnými predpismi. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať, čím však doteraz vykonané spracovanie ostane nedotknuté.

Partnerský program NFON
Šitý na mieru pre vašu firmu.

Formujte budúcnosť
so spoločnosťou NFON.
A získajte výhody.

Tradičné telefónne systémy vymierajú. Systém NFON je komunikačné riešenie, ktoré sa prispôsobuje potrebám vašich zákazníkov. V poslednom desaťročí 50 % tradičných maloobchodníkov a spoločností poskytujúcich komplexné telekomunikačné systémy v Nemecku takmer vymizli z trhu a výrobcovia tradičných systémov bojujú o prežitie. Našu spoločnosť čaká svetlá budúcnosť, akou je náš partnerský program. Využite výhody vyplývajúce z individuálneho provízneho modelu, ako aj zo všeobecne známej značky cloudových telefónnych systém od lídra na trhu.

Dôverujeme našim partnerom. Až tak, že sa spoliehame výlučne na nepriame predajné kanály!
Staňte sa partnerom spoločnosti NFON a začnite zarábať peniaze!

Viac

Osobná konzultácia

Spoločnosť NFON vám poskytuje podporu na každom rohu – prostredníctvom telefónu, e-mailu alebo priamo na pracovisku. Radi vám napríklad pomôžeme s novými zákazníkmi, propagačnými materiálmi a školeniami, nehovoriac o výkonných produktoch, ktoré nikdy nezlyhajú, aby presvedčili zákazníkov: cloudový telefónny systém NFON a systém SDSL. Vďaka našim osobným asistenčným službám dokážeme poskytnúť cielenú podporu prostredníctvom odborných materiálov a kampaní zameraných na všetko, čo môže prispieť k úspechu vášho predaja. Váš osobný partnerský manažér je kedykoľvek k dispozícii.

Všetko pre úspech vášho predaja

Ponúkame podporu pri plánovaní kampaní, od stánkov na veľtrhoch až po osobné e-maily zákazníkom. Radi vám poskytneme aj šablóny na e-maily, letáky alebo reklamné materiály. Váš úspech je naším úspechom. Toto je dôvod, prečo spoločnosť NFON financuje až 50 % spoločných marketingových kampaní svojich partnerov.
Úspech bude odmenený. Úspešným predajom získavate „Eurá NFON“, ktoré môžete kedykoľvek použiť na marketingové účely, materiály a technickú podporu.

Individuálna podpora marketingu a predaja vrátane nasledujúceho:

  • Profesionálne reklamné materiály od spoločnosti NFON s logom vašej firmy
  • Individuálne školenia

Perfektný pre vašich zákazníkov, výhodný pre vás.

Vsádzame na budúcnosť s najmodernejšou technológiou a dlhodobými partnerstvami v oblasti predaja. Staňte sa súčasťou silnej siete.

Sľubujeme:

Ucelené informatívne porady
Komplexnú podporu na zlepšovanie technického zabezpečenia a zvyšovanie predaja
Určeného partnerského manažéra, ktorý odpovie na vaše otázky, ponúka podporu pri príprave cenových ponúk a na požiadanie vás sprevádza pri návštevách klientov
Žiadne konflikty kanálov, pretože pracujeme v 100 % nepriamej obchodnej oblasti
A v neposlednom rade: šancu zažiť úspech so vzrušujúcim produktom budúcnosti ako partner rýchlo rastúcej flexibilnej spoločnosti s hlavným sídlom v Mníchove

Tešíme sa na stretnutie s vami!
+43 274275566 547

cee@nfon.com

Medzinárodný program partnerstva

oking to fast-forward your market entry and become an established enterprise telephony provider in your region leveraging state-of-the-art German technology, operational excellence and best-practies in Telecoms?

We have an attractive, flexible and highly rewarding International Partnership Program. The program caters for telcos, service providers, system integrators, investors as well as start-ups. You can operate with your own brand or build on the NFON strong and established brand.

Our program enables your organisation to quickly establish your operations so you can focus on signing up customers and generating revenue. If you have substantial sales routes to the enterprise market in your region via direct and/or indirect channels combined with access to resources to support a state-of-the-art business-to-business telecom offering, we would certainly like to hear from you:

cee(at)nfon.com