Ochrana údajov

Táto webová stránka využíva službu analýzy webových stránok Google Analytics spoločnosti Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics využíva tzv. „cookies“, textové súbory uložené vo vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu vášho využívania tejto webovej stránky. Tieto informácie o vašom využívaní tejto webovej stránky vytvorené pomocou súborov cookie sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA, kde sú uložené. V prípade aktivácie anonymity IP na tejto webovej stránke spoločnosť Google najprv skráti vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Európskeho hospodárskeho spoločenstva. Len vo výnimočných prípadoch sa plná IP adresa prenesie do servera Google v USA a tu sa skráti. Spoločnosť Google použije tieto informácie v mene vlastníka tejto webovej stránky na analýzu vášho používania tejto webovej stránky s cieľom vytvoriť správy o aktivitách na tejto webovej stránke a poskytnúť ďalšie služby spojené s používaním tejto webovej stránky a využitím internetu pre vlastníka webovej stránky. IP adresa prenesená prostredníctvom vášho prehliadača v súlade so službou Google Analytics nebude kombinovaná s inými údajmi Google. Uloženiu súborov cookies môžete zabrániť v príslušnom nastavení softvéru vášho prehliadača; uvedomte si však, že v takomto prípade nebudete môcť plne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

Za účelom splnenia obchodného cieľa môžu byť údaje zasielané partnerským spoločnostiam (asistentom plnenia). Rozsah sprostredkovaných údajov je pritom obmedzený na minimum a slúži výslovne na účely nadväzovania kontaktov, poradenstva a príp. ďalšieho uzatvorenia zmluvy ako aj servisných služieb. Došlé a vymenené údaje sú spracovávané výlučne vrámci uzatvorenej dohody a na základe nariadenia spoločnosti NFON GmbH. Spoločnosť NFON GmbH si vrámci popisu zákaziek uvedených v tejto dohode vyhradzuje komplexné právo vydávania pokynov o druhu, rozsahu a postupe spracovania údajov, ktoré môže konkretizovať na základe jednotlivých nariadení. Partnerské spoločnosti konajú výlučne v mene a na príkaz spoločnosti NFON GmbH.


Zistite, ako deaktivovať záznam a spracovanie údajov služby Google Analytics:
"opt-out plug-in"


Zistite viac o ochrane údajov a službe Google Analytics tu: 

Google Analytics

Nutzung von Google Analytics


Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen.


Schutz Ihrer personenbezogenen Daten


Auf dieser Website wurde zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten die IP-Anonymisierung für Google Analytics aktiviert. Bei aktivierter IP-Anonymisierung wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt, bevor sie an einen Server übermittelt wird. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.


Sollten wir über weitere personenbezogene Daten unserer Website-Nutzer verfügen, werden wir diese nicht mit Website-Tracking-Daten oder weiteren nicht-personenbezogenen Daten zusammenführen.


Deaktivierung des Website-Trackings durch Website-Nutzer


Sie können die Speicherung aller Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser und anderer Websites vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Übermittlung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. In diesem Fall wird ein spezielles Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Nutzungsdaten beim Besuch dieser Website verhindert.


Nutzung der Werbefunktionen von Google Analytics


Auf dieser Website werden, neben der Standardkonfiguration von Google Analytics, auch Funktionen von Google Analytics eingesetzt, die interessenbezogene Werbung und Werbung anhand des Surfverhaltens von Nutzern unterstützen. Google Analytics verwendet hierbei ein Drittanbieter-Cookie von DoubleClick, um Daten über das Surfverhalten von Nutzern auf verschiedenen Websites auszuwerten. Mithilfe dieser Daten können statistische Aussagen über demographische Daten und Interessengebiete von Website-Nutzern getroffen werden.


Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Daten über einzelne Nutzer einsehen können und die statistischen Daten, die wir verwenden, nicht auf bestimmte Nutzer zurückführen können.


Einige unserer Website-Besucher werden nach ihrem Besuch unsere Werbeanzeigen auf anderen Websites angezeigt bekommen. Diese Form der Anzeigenschaltung bezeichnet man als Remarketing oder Retargeting. Wenn Sie der Schaltung dieser Anzeigen widersprechen möchten, empfehlen wir Ihnen, eine der oben aufgeführten Möglichkeiten zur Deaktivierung des Website-Trackings durch Website-Nutzer anzuwenden. Google bietet Ihnen zudem die Möglichkeit, Cookies für Anzeigenvorgaben selbst zu steuern: http://www.google.de/intl/de/policies/technologies/ads/

Mehr Informationen über das "Opt-Out Plug-in":
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Datenschutzerklärung & Nutzungsbedingungen
http://www.google.com/intl/de/policies/technologies

Nutzungshinweis Tag Manager