Informačné povinnosti


Ochrana osobných údajov je pre spoločnosť NFON GmbH veľmi dôležitá. Pre ochranu Vašich osobných údajov, ktoré sú v daných prípadoch pri návšteve našich webových stránok zbierané alebo nám Vami sprostredkované, konáme v súlade s aplikovateľnými zákonnými ustanoveniami o ochrane osobných údajov.

NFON GmbH
Linzer Straße 55
3100 St. Pölten,


NFON GmbH zodpovedajúcim spôsobom splnila svoju povinnosť stanoviť osobu poverenú ochranou osobných údajov. Zastihnete ju nasledovne:


Markus Kreder
NFON GmbH
Linzer Straße 55
3100 St. Pölten
dataprotection.cee@nfon.com

Pre spracovanie osobných údajov vždy platí zákaz s výhradou povolenia. To znamená, že spoločnosť NFON GMBH smie osobné údaje spracovávať len vtedy, keď je to zákonom explicitne dovolené.

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne na účely technického zabezpečenia tejto stránky, analýzy správania používateľov alebo ich postúpenia sociálnym médiam. Akékoľvek ďalšie spracovanie sa Vám pred spracovaním zobrazí, resp. musíte k nemu udeliť súhlas.

Na základe článku 6, ods. 1 f) budú ďalej spracované aj vaše osobné údaje určené na odoslanie newsletterov. Odoslanie prebehne aj bez súhlasu, pokiaľ toto slúži na začatie rokovania o zmluve alebo zákonne povolenej priamej reklame. Tu sa po zvážení záujmov vychádza z toho, že chcete byť vždy informovaní o novinkách o existujúcich alebo nových produktoch, napr. o zmene koncových prístrojov, a vaše práva a slobody nebudú tým ovplyvnené.

Vami sprostredkované údaje budú za týmto účelom poskytnuté nasledujúcim príjemcom:

KategóriaÚčelSprostredkovanie tretej krajine
Digitálna agentúraPrevádzka internetovej stránkynie
Poskytovateľ nástrojov pre analýzuAnalýza používaniaÁno, USA
Reklamná agentúraVývoj, dizajn a marketingnie
Nástroj CRMMarketingnie
Sociálne médiaMarketingÁno, USA

Ak majú byť Vaše osobné údaje poskytnuté iným príjemcom, ako je uvedené, budete o tom informovaný pred spracovaním a musíte s tým súhlasiť. Sprostredkovaním tretej krajine, kde je úroveň ochrany osobných údajov adekvátne nižšia, nie je možné zabezpečiť spracovanie údajov v súlade s národnými predpismi.
Pri spracovávaní sú pre spoločnosť NFON GMBH smerodatné zásady pre ochranu osobných údajov. Z tohto dôvodu sú doby uloženia sprostredkované a realizované podľa ich nutnosti.
Ako dotknutá osoba, ktorej údaje sú spracovávané, máte vždy nasledovné práva:

 • Právo na informácie
 • Právo na korekciu
 • Právo na vymazanie
 • Právo na obmedzenie spracovania údajov
 • Právo na prevoditeľnosť údajov
 • Právo na námietku, najmä pri spracovaní podľa článku 6, ods. 1 a) a f) DSGVO.
 • Právo na podanie sťažnosti na úrade pre dohľad

Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv, obráťte sa prosím písomne bez použitia formulára na uvedenú kontaktnú adresu. Ak chcete uplatniť Vaše právo na odvolanie, doteraz vykonané spracovanie údajov tým ostane nedotknuté.
Ďalšie informácie o spracovaní Vašich údajov nájdete v odkaze o ochrane osobných údajov (odkaz).


Súhlas – Tracking


Potvrdením súhlasíte, že spoločnosť NFON GMBH môže ďalej poskytovať a spracovávať údaje pre účely analýzy prostredníctvom rôznych poskytovateľov služieb a nasadením súborov cookie. Pod účelmi analýzy sa rozumie vyhodnotenie webových návštev internetovej stránky „https://www.nfon.com“ ako aj sprostredkovanie údajov tretím stranám, ako je napríklad Xing, Facebook alebo Youtube, prostredníctvom integrácie pluginov. Údaje sú sprostredkované tretím krajinám a ak je to možné, iba v anonymnej forme. Sprostredkovaním tretej krajine s adekvátne nižšou úrovňou ochrany osobných údajov nie je možné zabezpečiť spracovanie údajov v súlade s národnými predpismi. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať, čím však doteraz vykonané spracovanie ostane nedotknuté.

Samotná informácia o ochrane osobných údajov

Úvod

Ochrana osobných údajov je pre spoločnosť NFON GMBH veľmi dôležitá. Pre ochranu Vašich osobných údajov, ktoré sú v daných prípadoch pri návšteve našich webových stránok zbierané alebo nám Vami sprostredkované, konáme v súlade s aplikovateľnými zákonnými ustanoveniami o ochrane osobných údajov.

Za prevádzku tejto internetovej prezentácie je zodpovedná spoločnosť 

Markus Kreder
NFON GmbH
Linzer Straße 55
3100 St. Pölten.

NFON GMBH zodpovedajúcim spôsobom splnila svoju povinnosť stanoviť osobu poverenú ochranou osobných údajov. Zastihnete ju nasledovne:

Markus Kreder
NFON GmbH
Linzer Straße 55
3100 St. Pölten
dataprotection.cee(at)nfon.com

Zhromažďovanie, spracovanie a používanie osobných údajov

Osobné údaje sú informácie, ktoré sa týkajú Vašej osoby alebo s ňou môžu byť spájané (vztiahnuteľné na osoby). Patria tu informácie ako Vaše meno, adresa, poštová adresa alebo Vaše telefónne číslo. Informácie, ktoré nemožno spojiť s Vašou identitou, pod to nespadajú.

Pre spracovanie osobných údajov vždy platí zákaz s výhradou povolenia. To znamená, že spoločnosť NFON GMBH smie osobné údaje spracovávať len vtedy, keď je to zákonom explicitne dovolené.

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne na účely technického zabezpečenia tejto stránky, analýzy správania používateľov alebo ich sprostredkovania sociálnym médiam. Akékoľvek ďalšie spracovanie sa Vám pred spracovaním zobrazí, resp. musíte k nemu udeliť súhlas.

Spracovanie je preto založené na nasledujúcich právnych základoch: Článok 6, ods. 1 a), b) a f) DSGVO (Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Na základe článku 6, ods. 1 f) budú ďalej spracované aj vaše osobné údaje určené na odoslanie newsletterov. Odoslanie prebehne aj bez súhlasu, pokiaľ toto slúži na začatie rokovania o zmluve alebo zákonne povolenej priamej reklame. Tu sa po zvážení záujmov vychádza z toho, že chcete byť vždy informovaní o novinkách o existujúcich alebo nových produktoch, napr. o zmene koncových prístrojov, a vaše práva a slobody nebudú tým ovplyvnené.

Z technických dôvodov sú osobné údaje okrem toho spracovávané používaním http-protokolu alebo nasadením súborov cookie.

Používaním http-protokolu sa na serveri zhromažďujú nasledovné údaje:

DátumDĺžka uloženia
Typ/verzia prehliadača14 mesiacov
Používaný prevádzkový systém14 mesiacov
Referrer URL14 mesiacov
IP-adresa60 dní
Čas požiadavky14 mesiacovAkékoľvek ďalšie spracovanie osobných údajov Vám bude pred spracovaním zobrazené, resp. bude pre Vás zrozumiteľné z dôvodu samostatného zadávania. Doby ukladania sú stanovené na základe procesov a účelovo, a sú realizované v súlade so všetkými právnymi povinnosťami.

V kapitole „Súbory cookie“ je výslovne objasnené, ktoré osobné alebo na osoby sa vzťahujúce údaje sú pri používaní súborov cookie spracovávané a ako dlho sú nasadené súbory cookie ukladané.

Vami sprostredkované údaje budú za týmto účelom poskytnuté nasledovným príjemcom:

KategóriaÚčelSprostredkovanie tretej krajine
Digitálna agentúraPrevádzka internetovej stránkynie
Poskytovateľ nástrojov pre analýzuAnalýza používaniaÁno, USA
Reklamná agentúraVývoj, dizajn a marketingnie
Nástroj CRMMarketingnie
Sociálne médiaMarketing, NewsletterÁno, USA


Ak majú byť Vaše osobné údaje poskytnuté iným príjemcom, ako je uvedené, budete o tom informovaný pred spracovaním a musíte s tým súhlasiť. Sprostredkovaním tretej krajine, kde je úroveň ochrany osobných údajov adekvátne nižšia, nie je možné zabezpečiť spracovanie údajov v súlade s národnými predpismi.

Práva dotknutých osôb

Vy ako dotknutá osoba, ktorej údaje su spracovávané, máte kedykoľvek nasledovné práva:

 • Právo na informácie
 • Právo na korekciu
 • Právo na vymazanie
 • Právo na obmedzenie spracovania údajov
 • Právo na prevoditeľnosť údajov
 • Právo na námietku, najmä pri spracovaní podľa článku 6, ods. 1 a) a f) DSGVO.
 • Právo na podanie sťažnosti na úrade pre dohľad

Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv, obráťte sa prosím písomne bez použitia formulára na uvedenú kontaktnú adresu. Ak chcete uplatniť Vaše právo na odvolanie, doteraz vykonané spracovanie údajov tým ostane nedotknuté.

Súbory cookie

Na našich webových stránkach sú používané súbory cookie. Cookie je malý dátový záznam, ktorý môže byť uložený na Vašom pevnom disku. Tento záznam je vytvorený a následne Vám odoslaný prostredníctvom webového servera, s ktorým ste vytvorili spojenie pomocou Vášho webového prehliadača (napr. Internet Explorer, Google Chrome alebo Mozilla Firefox).
V nasledujúcej tabuľke obdržíte relevantné informácie o súboroch cookie, ktoré používame:

CookieFunkciaDĺžka uloženia
dcDemografické údaje a údaje o záujmoch, reklama a funkcie remarketingu3 mesiace
gaSlúži na rozlišovanie používateľov2 roky
gaidSlúži na rozlišovanie používateľov24 hodín
_dc_gtm_uapropertyidTento súbor cookie je spojený s webovými stránkami, ktoré používajú Google Tag Manager, aby načítali na stránku ďalšie skriptá a kódy. Tam, kde je používaný, je potrebné považovať ho za nevyhnutný, pretože bez neho ostatné skriptá nemusia správne fungovať. Koniec mena je jednoznačné číslo, ktoré predstavuje príslušné konto od Google Analytics.1 minúta
gaaudiencesDemografické údaje a údaje o záujmoch, reklama a funkcie remarketingu.3 mesiace
frPoužíva ho Facebook, aby zobrazil množstvo reklamných produktov, napríklad ponuky v reálnom čase od tretích inzerentov.3 mesiace
MUIDBing Ads (predtým Microsoft adCenter a MSN adCenter) je služba, ktorá ponúka reklamu Pay-per-Click na Bing ako aj na Yahoo! vyhľadávačoch1 rok
MUIDBBing Ads (predtým Microsoft adCenter a MSN adCenter) je služba, ktorá ponúka reklamu Pay-per-Click na Bing ako aj na Yahoo! vyhľadávačoch1 rok
__qcaAdserver, nákupná platforma, platforma spravovania údajov poskytovateľa služby Adform.1 rok
cidAdserver, nákupná platforma, platforma spravovania údajov poskytovateľa služby Adform.2 mesiace
uidAdserver, nákupná platforma, platforma spravovania údajov poskytovateľa služby Adform.2 mesiace
IDEPoužíva ho Google DoubleClick na registráciu a nahlásenie konaní používateľa na webovej stránke po zobrazení alebo kliknutí na reklamu poskytovateľa, za účelom merania účinnosti reklamy a zobrazenia cielenej reklamy pre používateľa.3 mesiace
mcQuantcast KI riadené Targeting riešenie1 rok

Ak chcete zakázať sledovacie skripty a nepodstatné súbory cookie, kliknite sem.

Tabuľka zobrazených súborov cookie je prehľad všetkých súborov cookie, ktoré používa spoločnosť NFON GMBH na všetkých internetových stránkach skupiny. Pre webovú stránku, ktorú aktuálne navštevujete, to nevyhnutne neznamená, že všetky uvedené súbory cookie sú používané.

Vačšina prehliadačov je momentálne štandardne nastavená tak, že automaticky akceptujú súbory cookie. Máte však možnosť nastaviť Váš prehliadač tak, že odmietne súbory cookie alebo ich predošlé zobrazenie. Vypnutie súborov cookie však čiastočne neumožňuje bezchybné načítanie častí domovskej stránky. Okrem toho môžete súbory cookie kedykoľvek vymazať aj manuálne.

Plugin – Sociálne média

Používanie tlačidiel odkazov tzv. sociálnych sietí na domovskej stránke
Naša domovská stránka obsahuje tlačidlá odkazov pre internetové ponuky spoločností Facebook, Twitter, Google+ a XING (následne „Sociálne siete“ alebo „Ponúkatelia“).

Tlačidlo odkazu pre sociálnu sieť Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, je označené bielym písmenom „f“ na modrom pozadí.

Tlačidlo odkazu pre službu Mikroblogging Twitter, ktorú ponúka spoločnosť Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, je označené bielym vtákom na modrom pozadí.

Tlačidlo odkazu pre sociálnu sieť Google+, ktorú ponúka a prevádzkuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, je označené bielym písmenom „g“ ako aj znamienkom plus, obe na červenom pozadí.

Tlačidlo odkazu pre business sociálnu sieť XING, ktorú ponúka a prevádzkuje spoločnosť XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, je označené štylizovaným svetlo- a tmavozeleným písmenom „X“.

Tlačidlo odkazu pre sociálne médium Youtube, ktoré prevádzkuje spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“), je označené červeno-bielym symbolom.

Ak kliknete na jedno z tlačidiel, budete presmerovaný na našu príslušnú webovú prezentáciu vo vybranej sociálnej sieti. Ak ste paralelne prihlásený vo Vašom existujúcom účte vo vybranej sociálnej sieti, môže to Vašu návštevu našej webovej prezentácie priradiť k Vášmu používateľskému účtu. Závisle od zvolenej sociálnej siete máte okrem toho napríklad možnosť sledovať našu príslušnú webovú prezentáciu, a tým od nás získavať aktuálne informácie alebo zdieľať tieto informácie s inými účastníkmi príslušnej sociálnej siete.
Ďalšie informácie ohľadom používania sociálnych sietí nájdete pre:

Facebook na http://www.facebook.com/legal/terms
Twitter na https://support.twitter.com/ ako aj https://twitter.com/tos
Google+ na http://www.google.com/intl/de/policies/terms/
XING na https://www.xing.com/help/
Youtube na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Ak si neželáte, aby príslušný poskytovateľ priradil Vašu návštevu našej webovej prezentácie k Vášmu príslušnému používateľskému účtu, vopred sa z neho odhláste.

Webová analýza

Tu Vás chceme informovať o nástrojoch, ktoré spoločnosť NFON GMBH používa na webovú analýzu. Nasadzuje buď Google Analytics alebo Piwik.

Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, webovú analyzačnú službu spoločnosti Google Inc. („Google“), a Google Adwords. Google Analytics používa tzv. „Cookies“, textové súbry, ktorú sú ukladané na Vašom počítači a umožňujú analýzu Vášho používania webovej stránky. Informácie vygenerované prostredníctvom súboru cookie o Vašom používaní tejto webovej stránky sú spravidla odosielané na server spoločnosti Google v USA a tam ukladané. Ak je však na tejto webovej stránke aktivovaná IP-anonymizácia, spoločnosť Google vrámci členských štátov Európskej únie a iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore najskôr skráti Vašu IP-adresu. Iba vo výnimočných prípadoch bude celá IP-adresa prenesená na server spoločnosti Google v USA a tam skrátená. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania webovej stránky, na zostavenie reportov o aktivitách webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webovej stránky a internetu prevádzkovateľovi webových stránok. IP-adresa, ktorá je vrámci Google Analytics sprostredkovaná z Vášho prehliadača, nie je spájaná s inými údajmi od spoločnosti Google. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru prehliadača; upozorňujeme však na to, že v tomto prípade nemusí byť možné v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala údaje generované súborom cookie súvisiace s Vašim používaním webovej stránky (vrátane Vašej IP-adresy), ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google tak, že si stiahnete a nainštalujete plugin prehliadača dostupný pod nasledujúcim odkazom (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Ďalšie a podrobné informácie o používateľských podmienkách a ochrane osobných údajov nájdete na www.google.com/analytics/terms/de.html resp. na www.google.de/intl/de/policies/. Upozorňujeme na to, že na tejto webovej stránke bola Google Analytics rozšírená o funkciu anonymizácie, aby bola zaručená anonymná evidencia IP-adries.