Informačné povinnosti


Ochrana osobných údajov je pre spoločnosť NFON GmbH veľmi dôležitá. Pre ochranu Vašich osobných údajov, ktoré sú v daných prípadoch pri návšteve našich webových stránok zbierané alebo nám Vami sprostredkované, konáme v súlade s aplikovateľnými zákonnými ustanoveniami o ochrane osobných údajov.

NFON GmbH
Linzer Straße 55
3100 St. Pölten,


NFON GmbH zodpovedajúcim spôsobom splnila svoju povinnosť stanoviť osobu poverenú ochranou osobných údajov. Zastihnete ju nasledovne:


Markus Kreder
NFON GmbH
Linzer Straße 55
3100 St. Pölten
dataprotection.cee@nfon.com

Pre spracovanie osobných údajov vždy platí zákaz s výhradou povolenia. To znamená, že spoločnosť NFON GMBH smie osobné údaje spracovávať len vtedy, keď je to zákonom explicitne dovolené.

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne na účely technického zabezpečenia tejto stránky, analýzy správania používateľov alebo ich postúpenia sociálnym médiam. Akékoľvek ďalšie spracovanie sa Vám pred spracovaním zobrazí, resp. musíte k nemu udeliť súhlas.

Na základe článku 6, ods. 1 f) budú ďalej spracované aj vaše osobné údaje určené na odoslanie newsletterov. Odoslanie prebehne aj bez súhlasu, pokiaľ toto slúži na začatie rokovania o zmluve alebo zákonne povolenej priamej reklame. Tu sa po zvážení záujmov vychádza z toho, že chcete byť vždy informovaní o novinkách o existujúcich alebo nových produktoch, napr. o zmene koncových prístrojov, a vaše práva a slobody nebudú tým ovplyvnené.

Vami sprostredkované údaje budú za týmto účelom poskytnuté nasledujúcim príjemcom:

KategóriaÚčelSprostredkovanie tretej krajine
Digitálna agentúraPrevádzka internetovej stránkynie
Poskytovateľ nástrojov pre analýzuAnalýza používaniaÁno, USA
Reklamná agentúraVývoj, dizajn a marketingnie
Nástroj CRMMarketingnie
Sociálne médiaMarketingÁno, USA

Ak majú byť Vaše osobné údaje poskytnuté iným príjemcom, ako je uvedené, budete o tom informovaný pred spracovaním a musíte s tým súhlasiť. Sprostredkovaním tretej krajine, kde je úroveň ochrany osobných údajov adekvátne nižšia, nie je možné zabezpečiť spracovanie údajov v súlade s národnými predpismi.
Pri spracovávaní sú pre spoločnosť NFON GMBH smerodatné zásady pre ochranu osobných údajov. Z tohto dôvodu sú doby uloženia sprostredkované a realizované podľa ich nutnosti.
Ako dotknutá osoba, ktorej údaje sú spracovávané, máte vždy nasledovné práva:

  • Právo na informácie
  • Právo na korekciu
  • Právo na vymazanie
  • Právo na obmedzenie spracovania údajov
  • Právo na prevoditeľnosť údajov
  • Právo na námietku, najmä pri spracovaní podľa článku 6, ods. 1 a) a f) DSGVO.
  • Právo na podanie sťažnosti na úrade pre dohľad

Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv, obráťte sa prosím písomne bez použitia formulára na uvedenú kontaktnú adresu. Ak chcete uplatniť Vaše právo na odvolanie, doteraz vykonané spracovanie údajov tým ostane nedotknuté.
Ďalšie informácie o spracovaní Vašich údajov nájdete v odkaze o ochrane osobných údajov (odkaz).


Súhlas – Tracking


Potvrdením súhlasíte, že spoločnosť NFON GMBH môže ďalej poskytovať a spracovávať údaje pre účely analýzy prostredníctvom rôznych poskytovateľov služieb a nasadením súborov cookie. Pod účelmi analýzy sa rozumie vyhodnotenie webových návštev internetovej stránky „https://www.nfon.com“ ako aj sprostredkovanie údajov tretím stranám, ako je napríklad Xing, Facebook alebo Youtube, prostredníctvom integrácie pluginov. Údaje sú sprostredkované tretím krajinám a ak je to možné, iba v anonymnej forme. Sprostredkovaním tretej krajine s adekvátne nižšou úrovňou ochrany osobných údajov nie je možné zabezpečiť spracovanie údajov v súlade s národnými predpismi. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať, čím však doteraz vykonané spracovanie ostane nedotknuté.

Z Nemecka do celého sveta.

Cloudová technológia
vyrobená v Nemecku.
NFON AG.

NFON GmbH - My vás rozrozprávame

NFON GmbH, dcérska spoločnosť spoločnosti NFON AG, bola založená v roku 2009 v meste St. Pölten. V roku 2007 spoločnosť NFON AG rozvírila modro-biele bavorské nebo neviditeľným cloudom. Tento veľmi jedinečný cloud dodnes vyvoláva revolúciu vo svetovom obchodovaní v oblasti telefonovania. Spoločnosť NFON AG je svetový vedúci poskytovateľ špičkových telefónnych systémov založených na cloude. Viac ako 150 kreatívnych, skúsených a zanietených zamestnancov v Mníchove, Mainzi a v ďalších viac ako desiatich krajinách (osem ďalších pobočiek) v celej Európe zabezpečujú, že môžete neustále hovoriť. Kedykoľvek chcete. Kdekoľvek chcete. S kýmkoľvek chcete.

Dostaneme vás z kancelárie – do vysoko výkonných počítačových stredísk NFON. S kódovaným internetovým pripojením môžete teraz získať prístup k vášmu telefónnemu systému na celom svete prostredníctvom telefónu, počítača alebo smartfónu, pričom ste vždy pripojený ku klasickej telefónnej sieti.

Bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzate, je tento systém flexibilný, voľne prístupný a za nízke ceny. A vďaka bezplatným aktualizáciám počas celého života bude váš systém vždy aktuálny. Robíme každodenný profesionálny život o trochu jednoduchší a vašu komunikáciu bezpečnejšiu.

Či už ste malý miestny podnikateľ alebo veľká medzinárodná spoločnosť: naša spoločnosť dokáže poskytovať služby podnikom s 2 až 249 000 zamestnancami. Toto je to, čo radi robíme. Toto je to, čo robíme najlepšie. S viac ako 15000 spokojnými zákazníkmi. Získali sme aj certifikát a pečiatku od organizácie TÜV Saarland. Často získavame aj rôzne ocenenia od médií. Partnerská spoločnosť ChannelPartner nás zvolila za najznámejšieho poskytovateľa cloudových telefónnych služieb, denník Handelsblatt píše o „volaniach z cloudu 9“. A my sa snažíme stále robiť to, čo vieme najlepšie: spájame to, čo patrí k sebe.

Medzinárodné pôsobenie

Spoločnosť NFON je mimoriadne úspešná aj v iných európskych krajinách.

 

 

Kontakt

Máte otázky týkajúce sa spoločnosti NFON, jej produktov alebo voľných pracovných miest? Kontaktujte nás!

Kontakty pre partnerov spoločnosti NFON: Tel. +421 2 377 009 06, e-mail: cee(at)nfon.com


Kontakty pre zákazníkov a nových zákazníkov spoločnosti NFON: Volajte na linku na číslo +421 2 377 009 06, e-mail: cee(at)nfon.com

Linka technickej podpory: Tel. +421 2 377 009 07