Informačné povinnosti


Ochrana osobných údajov je pre spoločnosť NFON GmbH veľmi dôležitá. Pre ochranu Vašich osobných údajov, ktoré sú v daných prípadoch pri návšteve našich webových stránok zbierané alebo nám Vami sprostredkované, konáme v súlade s aplikovateľnými zákonnými ustanoveniami o ochrane osobných údajov.

NFON GmbH
Linzer Straße 55
3100 St. Pölten,


NFON GmbH zodpovedajúcim spôsobom splnila svoju povinnosť stanoviť osobu poverenú ochranou osobných údajov. Zastihnete ju nasledovne:


Markus Kreder
NFON GmbH
Linzer Straße 55
3100 St. Pölten
dataprotection.cee@nfon.com

Pre spracovanie osobných údajov vždy platí zákaz s výhradou povolenia. To znamená, že spoločnosť NFON GMBH smie osobné údaje spracovávať len vtedy, keď je to zákonom explicitne dovolené.

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne na účely technického zabezpečenia tejto stránky, analýzy správania používateľov alebo ich postúpenia sociálnym médiam. Akékoľvek ďalšie spracovanie sa Vám pred spracovaním zobrazí, resp. musíte k nemu udeliť súhlas.

Na základe článku 6, ods. 1 f) budú ďalej spracované aj vaše osobné údaje určené na odoslanie newsletterov. Odoslanie prebehne aj bez súhlasu, pokiaľ toto slúži na začatie rokovania o zmluve alebo zákonne povolenej priamej reklame. Tu sa po zvážení záujmov vychádza z toho, že chcete byť vždy informovaní o novinkách o existujúcich alebo nových produktoch, napr. o zmene koncových prístrojov, a vaše práva a slobody nebudú tým ovplyvnené.

Vami sprostredkované údaje budú za týmto účelom poskytnuté nasledujúcim príjemcom:

KategóriaÚčelSprostredkovanie tretej krajine
Digitálna agentúraPrevádzka internetovej stránkynie
Poskytovateľ nástrojov pre analýzuAnalýza používaniaÁno, USA
Reklamná agentúraVývoj, dizajn a marketingnie
Nástroj CRMMarketingnie
Sociálne médiaMarketingÁno, USA

Ak majú byť Vaše osobné údaje poskytnuté iným príjemcom, ako je uvedené, budete o tom informovaný pred spracovaním a musíte s tým súhlasiť. Sprostredkovaním tretej krajine, kde je úroveň ochrany osobných údajov adekvátne nižšia, nie je možné zabezpečiť spracovanie údajov v súlade s národnými predpismi.
Pri spracovávaní sú pre spoločnosť NFON GMBH smerodatné zásady pre ochranu osobných údajov. Z tohto dôvodu sú doby uloženia sprostredkované a realizované podľa ich nutnosti.
Ako dotknutá osoba, ktorej údaje sú spracovávané, máte vždy nasledovné práva:

 • Právo na informácie
 • Právo na korekciu
 • Právo na vymazanie
 • Právo na obmedzenie spracovania údajov
 • Právo na prevoditeľnosť údajov
 • Právo na námietku, najmä pri spracovaní podľa článku 6, ods. 1 a) a f) DSGVO.
 • Právo na podanie sťažnosti na úrade pre dohľad

Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv, obráťte sa prosím písomne bez použitia formulára na uvedenú kontaktnú adresu. Ak chcete uplatniť Vaše právo na odvolanie, doteraz vykonané spracovanie údajov tým ostane nedotknuté.
Ďalšie informácie o spracovaní Vašich údajov nájdete v odkaze o ochrane osobných údajov (odkaz).


Súhlas – Tracking


Potvrdením súhlasíte, že spoločnosť NFON GMBH môže ďalej poskytovať a spracovávať údaje pre účely analýzy prostredníctvom rôznych poskytovateľov služieb a nasadením súborov cookie. Pod účelmi analýzy sa rozumie vyhodnotenie webových návštev internetovej stránky „https://www.nfon.com“ ako aj sprostredkovanie údajov tretím stranám, ako je napríklad Xing, Facebook alebo Youtube, prostredníctvom integrácie pluginov. Údaje sú sprostredkované tretím krajinám a ak je to možné, iba v anonymnej forme. Sprostredkovaním tretej krajine s adekvátne nižšou úrovňou ochrany osobných údajov nie je možné zabezpečiť spracovanie údajov v súlade s národnými predpismi. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať, čím však doteraz vykonané spracovanie ostane nedotknuté.

Titel

Jednoduché. Nezávislé. Spoľahlivé.

To sú Vaše prednosti vďaka zariadeniu Cloudya.

Záruka NFON

Budúce zabezpečenie pre vašu spoločnosť: bezplatné aktualizácie na celý život.
Zaručene výkonný: My vyvíjame, vy profitujete.
Zaručene jednoduchý: neustále pracujeme na tom, aby sme zaistili jednoduché používanie vášho cloudového telefónneho systému NFON.
Zaručene bezpečný: kvalita hlasu a spoľahlivosť s certifikátom TÜV.

Jednoducho povedané:

Výkon priamo zo siete
 • Telefonujte bežným spôsobom a so špičkovou kvalitou hlasu (certifikát TÜV)
 • K dispozícii viac ako 150 špičkových funkcií s prvou pripojenou linkou
 • Vždy k dispozícii na čísle do kancelárie
Zaručená bezpečnosť
 • Kvalita hlasu a spoľahlivosť s certifikátom TÜV
 • Zaručená prístupnosť, dokonca aj pri výpadku prúdu
 • Bezpečné kódovanie hovorov
Jednoduché použitie
 • Akékoľvek nastavenie sa dá jednoducho zmeniť prostredníctvom internetu z akéhokoľvek miesta na svete
 • Jednoduchým kliknutím pridajte alebo odstráňte prípojky, domáce kancelárie a zariadenia
 • Inštalácia certifikovaných zariadení NFON spôsobom „Stačí zapojiť“
Vynikajúci pomer cena – výkon
 • Až o 50 % nižšie náklady v porovnaní s bežnými telefónnymi systémami
 • Platíte iba za počet telefónnych prípojok, ktoré aktuálne používate
 • Žiadne minimálne zmluvné lehoty, z mesiaca na mesiac