Jeden jednoduchý model stanovenia cien.

Neprekonateľný výkon. Neprekonateľná cena.
Ceny (Od: 15.04.2015)
nVoice
Servisný poplatok/prípojka (mesačný)1

Za zariadenie (telefón alebo fax)

8,50 €
Za efax 1-, €
Inštalačný poplatok (jednorazový)1
Za prípojku 35,- €
Za efax vrátane PC softvéru (posielanie/prijímanie) 10,- €

Prenesenie telefónneho čísla / nové číslo na základe geografickej polohy

99,- €
Sadzby (Od: 15.04.2015)
Minútové sadzby
Vnútorné hovory zadarmo
Slovenská pevná linka 2,- ct
Slovenské mobilné siete15,- ct
Jednotná sadzba pre Slovensko (mesačne za prípojku)
Slovenská pevná linka4,90 €
Slovenské mobilné siete 6,90 €
Zhrnutie minútových sadzieb Download

1 Pod zariadením, ktoré poskytneme, sa rozumie štandardný stolový telefón, pevná-mobilná konvergencia (FMC), Softphone, Patton alebo telefón DECT. Rozšírené funkcie (napr. čakanie v rade, virtuálne konferencie atď.) nie sú účtované.

* Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Platí pre všetky sadzby: Za všetky správy a opravy chýb na cloude spoločnosti NFON v časti Telefón v sekcii Systém, preberá zodpovednosť spoločnosť NFON a nie sú spoplatnené. Po uzavretí zmluvy sa ďalej určí individuálna podpora programovania a nastavenia telefónov a odpovede na otázky ohľadom prevádzky a podpory v prípade chýb, za ktoré nie je zodpovedná spoločnosť NFON. Táto podpora nie je bezplatná a bude účtovaná za minútu alebo jej časť.