Informačné povinnosti


Ochrana osobných údajov je pre spoločnosť NFON GmbH veľmi dôležitá. Pre ochranu Vašich osobných údajov, ktoré sú v daných prípadoch pri návšteve našich webových stránok zbierané alebo nám Vami sprostredkované, konáme v súlade s aplikovateľnými zákonnými ustanoveniami o ochrane osobných údajov.

NFON GmbH
Linzer Straße 55
3100 St. Pölten,


NFON GmbH zodpovedajúcim spôsobom splnila svoju povinnosť stanoviť osobu poverenú ochranou osobných údajov. Zastihnete ju nasledovne:


Markus Kreder
NFON GmbH
Linzer Straße 55
3100 St. Pölten
dataprotection.cee@nfon.com

Pre spracovanie osobných údajov vždy platí zákaz s výhradou povolenia. To znamená, že spoločnosť NFON GMBH smie osobné údaje spracovávať len vtedy, keď je to zákonom explicitne dovolené.

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne na účely technického zabezpečenia tejto stránky, analýzy správania používateľov alebo ich postúpenia sociálnym médiam. Akékoľvek ďalšie spracovanie sa Vám pred spracovaním zobrazí, resp. musíte k nemu udeliť súhlas.

Na základe článku 6, ods. 1 f) budú ďalej spracované aj vaše osobné údaje určené na odoslanie newsletterov. Odoslanie prebehne aj bez súhlasu, pokiaľ toto slúži na začatie rokovania o zmluve alebo zákonne povolenej priamej reklame. Tu sa po zvážení záujmov vychádza z toho, že chcete byť vždy informovaní o novinkách o existujúcich alebo nových produktoch, napr. o zmene koncových prístrojov, a vaše práva a slobody nebudú tým ovplyvnené.

Vami sprostredkované údaje budú za týmto účelom poskytnuté nasledujúcim príjemcom:

KategóriaÚčelSprostredkovanie tretej krajine
Digitálna agentúraPrevádzka internetovej stránkynie
Poskytovateľ nástrojov pre analýzuAnalýza používaniaÁno, USA
Reklamná agentúraVývoj, dizajn a marketingnie
Nástroj CRMMarketingnie
Sociálne médiaMarketingÁno, USA

Ak majú byť Vaše osobné údaje poskytnuté iným príjemcom, ako je uvedené, budete o tom informovaný pred spracovaním a musíte s tým súhlasiť. Sprostredkovaním tretej krajine, kde je úroveň ochrany osobných údajov adekvátne nižšia, nie je možné zabezpečiť spracovanie údajov v súlade s národnými predpismi.
Pri spracovávaní sú pre spoločnosť NFON GMBH smerodatné zásady pre ochranu osobných údajov. Z tohto dôvodu sú doby uloženia sprostredkované a realizované podľa ich nutnosti.
Ako dotknutá osoba, ktorej údaje sú spracovávané, máte vždy nasledovné práva:

  • Právo na informácie
  • Právo na korekciu
  • Právo na vymazanie
  • Právo na obmedzenie spracovania údajov
  • Právo na prevoditeľnosť údajov
  • Právo na námietku, najmä pri spracovaní podľa článku 6, ods. 1 a) a f) DSGVO.
  • Právo na podanie sťažnosti na úrade pre dohľad

Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv, obráťte sa prosím písomne bez použitia formulára na uvedenú kontaktnú adresu. Ak chcete uplatniť Vaše právo na odvolanie, doteraz vykonané spracovanie údajov tým ostane nedotknuté.
Ďalšie informácie o spracovaní Vašich údajov nájdete v odkaze o ochrane osobných údajov (odkaz).


Súhlas – Tracking


Potvrdením súhlasíte, že spoločnosť NFON GMBH môže ďalej poskytovať a spracovávať údaje pre účely analýzy prostredníctvom rôznych poskytovateľov služieb a nasadením súborov cookie. Pod účelmi analýzy sa rozumie vyhodnotenie webových návštev internetovej stránky „https://www.nfon.com“ ako aj sprostredkovanie údajov tretím stranám, ako je napríklad Xing, Facebook alebo Youtube, prostredníctvom integrácie pluginov. Údaje sú sprostredkované tretím krajinám a ak je to možné, iba v anonymnej forme. Sprostredkovaním tretej krajine s adekvátne nižšou úrovňou ochrany osobných údajov nie je možné zabezpečiť spracovanie údajov v súlade s národnými predpismi. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať, čím však doteraz vykonané spracovanie ostane nedotknuté.

Najlepšie cloudové telefónne zariadenie, aké sme kedy mali.

A ako ho využívate vo Váš prospech.

Riešenie NFON

Žiadny vnútropodnikový telefónny systém. Žiadne dlhodobé zmluvy na údržbu. Platíte len za linku, ktorú práve používate. Toto je Cloudya, jednoducho ovládateľné, spoľahlivé a nezávislé cloudové telefónne zariadenie od spoločnosti NFON: Všetko, čo potrebujete, je dobré internetové pripojenie, ktoré spĺňa určité základné podmienky. Jednoducho pripojte zariadenia schválené spoločnosťou NFON a môžete telefonovať. Viac ako 150 vysoko výkonných funkcií je okamžite k dispozícii.

Server odolný voči poruchám
Kvalita hlasu s certifikátom TÜV
Bezpečné hlasové kódovanie
Viac ako 150 špičkových funkcií
Stačí zapojiť
Jednoduchá obsluha
Lacné hovory na celom svete

Špičková kvalita

Prostredníctvom spoľahlivých servisných partnerov má dátové centrum NFON niekoľko pripojení k tradičnej telefónnej sieti. Táto kombinácia klasických „vyskúšaných a otestovaných“ a moderných technológií poskytuje prvotriednu kvalitu hlasu, ktorá je roky pravidelne certifikovaná organizáciou TÜV (oficiálna nemecká organizácia na testovanie a certifikáciu). Bezpečnosť je rovnako dôležitá pre nás, ako aj pre vás, preto ponúkame možnosť kódovania pre hovory vykonávané v rámci lokálneho systému (ak používate zariadenia, ktoré podporujú kódovanie). Týmto spôsobom je takmer nemožné odpočúvať vaše hovory v rámci verejnej internetovej siete.

Presvedčili sme nielen organizáciu TÜV, ale aj médiá. V rozsiahlom teste telefónnych systémov renomovaný nemecký časopis „Connect“ vyhodnotil kvalitu hlasu nášho systému ako „excelentnú“ (Connect 05/2014).

Technológia

Technológia, na ktorej je založené cloudové telefónne zariadenie Cloudya od spoločnosti NFON, je Hosted PBX, tiež známe aj ako IP Centrex. Koncept je veľmi jednoduchý: Zariadenie Cloudya nie je nainštalované v podniku lokálne, ale spoločnosťou NFON je prevádzkované vo viacerých externých vysoko bezpečných výpočtových centrách a je dostupné cez internet prostredníctvom technológie VoIP (Voice over Internet Protocol). Týmto spôsobom ste vždy spoľahlivo dostupný pre vašich zákazníkov a obchodných partnerov. Presťahovanie a rozšírenia sú veľmi jednoduché. Navyše, šetríte náklady a priestor na telefónny systém na pracovisku. Môžu sa použiť stolové telefóny VoIP alebo softvérové telefóny DECT VoIP alebo VoIP. Hlavnou výhodou je, že spolu s inými telefónnymi systémami VoIP sa môžu používať aj hardvérové telefóny, takže pri zmene poskytovateľa služieb neprídete o svoje investície.

So funktionieren Telefonanlagen Bild

Ako systém NFON funguje

Stačí zapojiť

Cloudya, Vaše cloudové telefónne zariadenie využívajte v rámci celého sveta bez ohľadu na lokalitu: prístup je jednoduchý prostredníctvom telefónu alebo cez internet prostredníctvom smartfónu, prenosného alebo stolového počítača. Všetko sa ľahko nastavuje a udržiava, dokonca aj na počítači. Už viac nebudete potrebovať služby technika a vďaka koncepcii „Stačí zapojiť“ môžete okamžite začať volať.

Bezplatné aktualizácie

Ušetrite náklady za hardvér, ktorý sa rýchlo stáva zastaralým: So službou Cloudya, cloudovým telefónnym zariadením od spoločnosti NFON automaticky vždy držíte krok s dobou a používané stolové telefóny môžu byť využívané aj s mnohými inými telefónnymi zariadeniami VoIP (ochrana investícií). Naše aktualizácie poskytujeme bezplatne na celý život. Platíte len za to, čo využívate. S Cloudya, cloudovým telefónnym zariadením od spoločnosti NFON telefonujete cenovo výhodne a bezpečne. Navyše, interné hovory máte zadarmo – na celom svete a medzi všetkými lokalitami.

Hovory na celom svete

S cloudovým telefónnym systémom od spoločnosti NFON sú hovory lacné a spoľahlivé. Na celom svete. Namiesto používania bežných telefónnych liniek sa hovory v systéme NFON realizujú prostredníctvom internetu. Na to je potrebný vysoko účinný a spoľahlivý hardvér. Zariadenie Cloudya však nie je umiestnené vo Vašej spoločnosti, ale vo viacerých vysoko výkonných výpočtových centrách, ktoré sú vďaka plne redundantnej prevádzke prakticky zabezpečené voči poruchám.

Špičkové funkcie pre malé spoločnosti

Viac ako 150 špičkových funkcií uspokojí aj tie najnáročnejšie požiadavky na telefonovanie – od pripojiteľnosti mobilných telefónov až po konferenčné hovory. Nezáleží na tom, či má vaša spoločnosť dvoch alebo 249 000 zamestnancov: Kapacita cloudového telefónneho systému NFON je takmer neobmedzená a prípojky alebo domáce kancelárie sa dajú pridávať alebo odstraňovať podľa potreby. Zaručujeme plnú flexibilitu – systém NFON sa jednoducho prispôsobí potrebám vášho podniku.