CLIR

  Zarówno w telefonii analogowej jak i cyfrowej jest możliwość zamaskowania numeru lub ID dzwoniącego (CLIR). Pozwala to dzwoniącemu zapobiec prezentacji numeru jego telefonu – nawet jeśli druga strona ma włączoną funkcję CLIP (prezentacja numeru wywołującego). Zwykle możliwe jest włączanie/wyłączanie CLIR dla każdego z połączeń osobno lub ogólne dla wszystkich.

  Funkcja CLIR zapobiega prezentacji numeru wywołującego na telefonie odbiorcy, ale operator sieci telefonicznej jest w stanie wywołującego zidentyfikować. Wyjątek stanowią też centra ratownictwa. Straży pożarna, policja i pogotowia zawsze zobaczą numer dzwoniącego, nawet jeśli funkcja CLIR jest aktywna. To gwarantuje, że pomoc w nagłych wypadkach może być dostarczone jak najszybciej, zapobiega to też nadużyciom. Aby zignorować maskowanie numeru, odbiorca wykorzystuje w tym wypadku funkcję CLIRO.

  CLIR

  Więcej informacji

  Voice over IP: The Art of Switching from PSTN to IP

  What is VoIP?

  The Voice over Internet Protocol, also called IP telephony, is a method of communication for making calls over a broadband Internet connection as an alternative to regular calls made…

  Czytaj więcej