CLIP

Funkcja prezentacji numeru wywołującego (CLIP) umożliwia wyświetlanie numeru telefonu osoby dzwoniącej. Choć początkowo funkcja CLIP dostępna była tylko w telefonii cyfrowej ISDN, obecnie wykorzystywana również w telefonii analogowej.

Funkcja CLIP jest również dostępna w przypadku wszystkich innych wariantów telefonii cyfrowej, np Voice over IP (VoIP). W telefonii cyfrowej, transfer dzwoniącego numeru telefonu lub Caller ID odbywa się za pomocą oddzielnego kanału sygnalizacyjnego, który jest niezależny od transmisji głosu. W telefonii analogowej do telefonu odbiorcy przesyłane są specjalne z sygnały audio a proces wyświetlania numeru dzwoniącego musi być obsługiwany przez telefon odbiorcy. Jeśli telefon odbiorcy jest wyposażony we własną konfigurowalną książkę adresową, jest również możliwe wyświetlanie nazwiska abonenta wywołującego. Warunkiem korzystania z CLIP niewyłączenie jej przez dzwoniącego.

Więcej informacji

Voice over IP

Cos’è il voice over IP (voce tramite protocollo Internet - VoIP)?
Il voice over IP (voce tramite protocollo Internet - VoIP) è il metodo più comune di eseguire una chiamata telefonica tramite…

Czytaj więcej