1. Tworzenie - wybieranie skrzynki odbiorczej i pierwsze ustawienia

1. Tworzenie - wybieranie skrzynki odbiorczej i pierwsze ustawienia

W czasie łączenia się z menu głosowym systemu poczty głosowej powinno się bezpośrednio utworzyć osobistą automatyczną sekretarkę:
 

1.Poprzez naciśnięcie przycisku „Retrieve“ w przypadku telefonu snom lub przycisku ekranowego „Voicemail“ w przypadku Mitel lub wybierając kod z gwiazdką *791 przechodzi się do menu głosowego systemu poczty głosowej.

2.Proszę podać hasło poczty głosowej. Znajduje się ono w dialogu telefonu wewnętrznego w portalu serwisu w zakładce Poczta głosowa.

3.Następnie w celu ustawienia skrzynki pocztowej należy wybrać „0 Opcje skrzynki odbiorczej“

4.Teraz należy wybrać „1“, aby nagrać powitanie na wypadek, jeśli nie są Państwo osiągalni.

5.Następnie należy wypowiedzieć swoją wiadomość i nacisnąć „#“, aby zakończyć nagrywanie.

6.Za pomocą „1“ można zaakceptować nagranie, „2“ odtworzyć nagranie jeszcze raz, a „3“ powtórzyć nagrywanie.

csm_Telefon_Wybor_skrzynki_pocztowej_3577cff59bpolnisch