B. Schemat strukturalny

Voicemail_Diagramm_EN
  • Czas nagrywania wiadomości poczty głosowej wynosi maksymalnie 180 sekund.
  • W jednej poczcie głosowej można zapisać maksymalnie 100 wiadomości.
  • Po osiągnięciu tego limitu użytkownik zostanie powiadomiony e-mailem o zapełnieniu skrzynki pocztowej. (Wymaganie: adres e-mail musi być podany w polu "poczta głosowa")
  • Kiedy ten limit zostanie osiągnięty, dzwoniący zostanie powiadomiony: "Ta skrzynka jest pełna i nie może przyjmować nowych wiadomości."
  • Należy pamiętać, że wiadomości z poczty głosowej będą przechowywane przez okres 30 dni, a następnie zostaną usunięte.