Telefonia internetowa

Terminy Telefonia IP (Internet Protocol) oraz Voice over IP (VoIP) odnoszą się do wykonywania połączeń telefonicznych za pośrednictwem sieci komputerowych, w których dane są przesyłane zgodnie z normą IP. Ta forma telefonii jest lepiej znana jako telefonia internetowa. Przed przesłaniem informacji za pośrednictwem Internetu konieczne jest jej przygotowanie zgodnie z zasadami protokołu internetowego. Używane sposoby i drogi przesyłania są takie same jak dla zwykłych danych.

W telefonii internetowej, oferowanej przez NFON możliwe jest zintegrowanie komunikacji zunifikowanej (UC), jak również systemu faksowania poprzez XCAPI.