Lampka zajętości

Lampka zajętości

Przy pomocy tak zwanej lampki zajętości można wskazać status połączenia obcych telefonów na własnym aparacie. Lampka zajętości, po angielsku busy lamp field, jest cechą inteligentnych telefonów systemowych i jest dostępna również w nowoczesnym otoczeniu Voice over IP. Może ona być fizycznie wbudowana w telefon, udostępniona jako dodatkowy moduł do podłączenia do telefonu, lub w formie oprogramowania na PC. Aby móc korzystać z lampki zajętości, to instalacje telefoniczne lub serwery Voice over IP muszą wspierać tę dodatkową cechę. Liczba dostępnych na telefonie lampek zajętości może się mocno zmieniać zależnie od typu i zakresu zastosowania.

Lampki zajętości i przynależne przyciski funkcyjne

Lampki zajętości są z reguły bezpośrednio połączone z przynależnymi przyciskami funkcyjnymi. Są one przyporządkowane do pojedynczych lampek i można je używać do różnych funkcji. Aby pokazać status aparatu, można zastosować stale palącą się lub migającą lampkę. Często stale paląca się lampka sygnalizuje trwającą rozmowę a migająca przychodzącą. Zależnie od tego statusu można przy pomocy przynależnego przycisku funkcyjnego przejąć lub przyjąć połączenie. Jeśli łącze jest wolne, to poprzez naciśniecie przycisku funkcyjnego zostanie nawiązane z nim połączenie. W rozwiązaniach w komputerze bazujących na oprogramowaniu to te działania można wywołać kliknięciem myszki.

Lampka zajętości jako typowa funkcja telefonu szef-sekretarz

Lampka zajętości jest typową cechą dodatkową telefonu szef-sekretarz. Wspiera ona zarzadzanie połączeniami sekretarza i umożliwia przekazywanie połączeń do szefa, odbieranie lub przejmowanie rozmów i rozpoznawanie aktualnego statusu telefonu w biurze szefa.

Lampki zajętości dla mobilnych telefonów w otoczeniu Fixed Mobile Convergence

Jeśli mobilne telefony są zintegrowane z otoczeniem Fixed Mobile Convergence, to można ustawić lampki zajętości również dla telefonów komórkowych lub smartfonów. W takich przypadkach lampka zajętości w biurze pokazuje, gdy pracownik właśnie telefonuje przy pomocy telefonu komórkowego lub smartfona, nawet gdy sam się znajduje w całkiem innym miejscu. Telefon komórkowy jest podłączony do lampki zajętości jak normalny numer wewnętrzny.

Więcej informacji

FMC

Skrót FMC oznacza konwergencję systemów stacjonarnych i mobilnych w ramach kompletnego rozwiązania, dziś są coraz bardziej się łączą. Możliwe jest już nowoczesne rozwiązanie FMC, gdzie można używać...

Czytaj więcej