Dostawcy usług telefonicznych

Operator telefoniczny to usługodawca, który oferuje klientom swoje usługi komunikacji głosowej. Choć do niedawna operatorzy telefonii ograniczali swoją działalność wyłącznie do komunikacji głosowej, obecnie oferują usługi, łączące telefonię z internetem; robią to dzisiaj niemal wszyscy operatorzy. Trend, przesuwający komunikację głosową ku sieciom informatycznym - za pośrednictwem VoIP - spowodował, że dostawcy usług głosowych i danych są coraz bliżej siebie.

Możliwe jest sklasyfikowanie usług telefonicznych w następujący sposób: