C. Ustawienia switcha

  • Generalnie zalecamy zastosowanie protokołu drzewa rozpinającego (STP) (por. Wikipedia) na switchach. Przy aktywowanym drzewie rozpinającym należy jednak uważać na to, aby porty, do których podłączane są telefony lub podobne urządzenia końcowe, były odpowiednio skonfigurowane. W zależności od producenta switcha i oprogramowania układowego zalecana opcja znana jest jako „PortFast“ lub „Edge Mode“. Opcja ta zapewnia, że podłączone urządzenie natychmiast uzyskuje połączenie, a nie jak przy drzewie rozpinającym zazwyczaj dopiero po 30 sekundach itp. Zależne od obciążenia drzewo rozpinające na switchach Cisco (PVST+ Mode) w każdym razie należy dezaktywować!
     
  • Dezaktywacja mechanizmów Proxy ARP, ponadto zalecamy ochronę przed MAC Spoofing.
  • Większość telefonów może korzystać z sieci VLAN. Używane identyfikatory sieci VLAN są konfigurowane w opcjach lokalizacji klienta w portalu administracyjnym lub muszą być wdrażane z poziomu lokalnej infrastruktury switcha przy użyciu LLDP. Zalecamy użycie protokołu LLDP-MED. Większość telefonów dostarczanych przez NFON posiada domyślnie włączony protokół LLDP-MED (Link Layer Discover Protocol - Media Endpoint Devices). Protokół ten jest protokołem warstwy 2, który wspiera współdziałanie terminali VoIP z innymi urządzeniami w sieci, a także sprawia, że ich tożsamości i możliwości są znane. Ponadto wspiera zarządzanie środowiskiem sieci lokalnej, w szczególności segmentacją VLAN. Jeśli chcą Państwo użyć jednej z tych funkcji do konfiguracji sieci VLAN w sieci LAN klienta, należy aktywować wymaganą funkcję na urządzeniach sieciowych klienta. Podczas korzystania z LLDP telefony NFON obsługują i używają wszystkich identyfikatorów VLAN skonfigurowanych w infrastrukturze switcha klienta (jako część LLDP) zarówno dla połączeń głosowych, jak i transferu danych. Jeśli klient chce połączyć laptopy lub komputery PC w układzie rzędowym za pomocą portu switcha telefonów, cały ruch z tego portu zostanie przekierowany do danych VLAN.
  • Należy pamiętać, że klienci Softphone, WebRTC, ATA (tylko Patton SN4xxx) oraz systemy DECT nie obsługują obecnie wdrożenia sieci VLAN za pośrednictwem portalu.
  • W takim przypadku możliwe jest użycie stałego przypisania VLAN w porcie switcha przy użyciu nieoznakowanego portu VLAN.