kody funkcji systemu telefonicznego

 Przy pomocy kodów sterowania można uzyskać bezpośredni dostęp do funkcji urządzenia telefonicznego. Zastosowanie mają następujące kody:

Kod Opis
**## Ponowne uruchomienie urządzeń końcowych snom
#+n Użycie łącza abonenckiego n do połączeń z numerem telefonu („n” zastępuje konieczne w innym przypadku „0” dla łącza abonenckiego)
*1


Rozpoczęcie i zakończenie nagrania głosowego (jeśli ta funkcja jest aktywowana dla telefonu wewnętrznego)

*10+numer profilu Activation of the call forwarding profile
*11+RN Stałe przełączanie połączeń na numer telefonu (RN)
**11 Anuluj stałe przełączanie połączeń
*12+RN Przełączanie przy niedostępnym na numer telefonu (RN)
**12

Anuluj przełączanie przy niedostępnym

*13+TN Przełączanie przy zajętym na numer telefonu (RN)
**13 Anuluj przełączanie przy zajętym
*14+TN

Przełączanie przy niezarejestrowanym na numer telefonu (RN)

**14 Anuluj przełączanie przy niezarejestrowanym
*2+ numer szybkiego wybierania Bezpośredni wybór telefonu wewnętrznego/numeru telefonu poprzez numer szybkiego wybierania
*3 Przejęcie ostatniego dzwoniącego połączenia dzwoniącego na urządzeniu
*3+NST

Przejęcie połączenia przychodzącego na telefon wewnętrzny (NST)

*490 Włączanie oczekiwania na połączenie
**490 Wyłączanie oczekiwania na połączenie
*5
 
Aktywuj połączenie zwrotne przy zajętym
**5
 


Dezaktywuj połączenie zwrotne przy zajętym

*55

Ustalenie urządzenia podstawowego przy telefonie wewnętrznym Premium

*72+nnnn1 Połączenie z serwisem kwalifikacji nnnn
*73+nnnn1 Połączenie z eFax nnnn
*74+nnnn1 Połączenie ze sterowaniem czasowym nnnn
*75+nnnn1 Połączenie z grupą połączeń nnnn
*76+nnnn1 Połączenie z dialogiem głosowym nnnn
*77+nnnn1 Połączenie z kolejką oczekujących nnnn
*78+nnnn1 Połączenie z Konferencją nnnn
*791

*791          Sprawdzenie poczty głosowej własnego telefonu wewnętrznego z zapytaniem o hasło

*791158     Sprawdzenie poczty głosowej telefonu wewnętrznego, np. 158, tu wymagane jest hasło dla tel. wewn. 158.

*11*791      Przekierowanie na własną pocztę głosową

*11*791158 Przekierowanie na pocztę głosową telefonu wewnętrznego np. 158.

*792  Sprawdzanie poczty głosowej z podaniem telefonu wewnętrznego np. dla wywołania zdalnego
*8

przekazywanie połączeń bez zakłóceń pomiędzy telefonem i aplikacją

*80 Włącz interkom
**80 Wyłącz interkom
*80+NST Interkom do telefonu wewnętrznego (NST)
*84+nnnn1 Zostań członkiem kolejki oczekujących z ID usługi nnnn
**84+nnnn1 Zakończ członkostwo w kolejce oczekujących z ID usługi ID nnnn
*85 Telefon wewnętrzny echo
*86 Ukryj numer telefonu (CLIR)
*860 Pokazuj początek numeru jako numer telefonu
**86 Pokazuj numer telefonu z numerem bezpośrednim (CLIP)
*87
 
Zarejestruj w zestawie kwalifikacji
**87 Wyrejestruj z zestawu kwalifikacji
*9+kod projektu Ustalenie kodu projektu dla prowadzonej rozmowy
Kod sterowania dla pomieszczeń konferencyjnych podczas aktywnej konferencji:
**
 
Menu pomocy
*2
 
Aktywuj/Dezaktywuj wyciszenie
*3
 
Wyświetl chęć zabrania głosu
*5
 
Wyciszenie wszystkich uczestników (tylko osoba prowadząca konferencję).
*6 Zablokuj konferencję (tylko osoba prowadząca konferencję)
1) nnnn to ID usługi, który należy wypełnić na czterech miejscach z początkowymi zerami (0). Np. przy grupie dzwoniącej, dialogu głosowym itd. Tzn. jeśli ID usługi to „1“, przy podaniu kodu sterowania należy podać następujące cyfry: „0001“.