3. Tworzenie sali konferencyjnej w portalu

Tutaj znajdują się informację, jak utworzyć salę konferencyjną w portalu.

Aktywacja Nmeeting+ w portalu

Aby móc korzystać z Nmeeting+ na swoim numerze wewnętrznym, funkcja ta musi być najpierw dodana w portalu.

Wszystkie numery wewnętrzne mogą mieć jedną taryfę, wybieraną per numer klienta.

- Aby wybrać odpowiednią taryfę dla numeru klienta, należy zalogować się do portalu.

- Kliknij w Administracja/Profil.

- W polu Inne ustawienia, w menu rozwijanym wybierz Nmeeting+. Tutaj można dezaktywować Nmeeting+ dla wszystkich rozszerzeń oraz wybrać sposób rozliczania: rozliczenie jednostkowe lub flatrate. 

- Kliknij w przycisk Zapisz, aby zaakceptować ustawienia.

W przypadku zmiany ustawień, należy ponownie aktywować Nmeeting + na wszystkich rozszerzeniach.

Jednolita taryfa jest dostępna tylko dla istniejących klientów.

Aktywacja Nmeeting+ dla jednego rozszerzenia

- Aby aktywować Nmeeting+ dla jednego rozszerzenia kliknij w Cele.

- Znajdź numer klienta, następnie odpowiednie rozszerzenie i poprzez podwójne kliknięcie otwórz menu ustawień.

- Otwórz kartę Konfiguracja zaznacz pole wyboru Nmeeting+.